BULLETIN FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN JONDETECH SENSORS AB ON 10 AUGUST 2020

An extraordinary general meeting in JonDeTech Sensors AB (publ), reg. no. 556951-8532 (the "Company"), was held on Monday, 10 August 2020 by way of postal voting procedure. The resolutions passed by the extraordinary general meeting were, inter alia, the following:

Resolution on a rights issue

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to carry out a rights issue of no more than 3,645,166 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 139,309.25570.

As per the record date on 28 August 2020, every existing share entitles the holder to four (4) subscription rights. Twenty-five (25) subscription rights entitle to subscription of one (1) new share. It is noted that 1,845,000 shares in the Company, pursuant to a separate resolution by the board of directors on 19 July 2020, have been issued and that all of said shares are expected to be subscribed for, registered and entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB before the record date. All of said shares are hence expected to be entitled to participate in the rights issue. It is noted that if the issue is fully subscribed using the ratio 4:25 as per the foregoing, the issue will comprise no more than 3,634,560 shares, entailing an increase in the share capital of no more than SEK 138,903.92053.

If 1,000,000 shares of the above-mentioned 1,845,000 shares have been subscribed for, registered and entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB before the record date, the number of subscription rights that each share entitle to shall be adjusted to one (1) subscription right and the number of subscription rights required for subscription of each one (1) new share in the Company shall be adjusted to six (6), entailing that the number of shares issued shall be no more than 3,645,166 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 139,309.25570.

If none of the above-mentioned 1,845,000 shares have been subscribed for, registered and entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB before the record date, the number of subscription rights that each share entitle to shall be adjusted to one (1) subscription right and the number of subscription rights required for subscription of each one (1) new share in the Company shall be adjusted to six (6), entailing that the number of shares issued shall be no more than 3,478,500 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 132,939.69217.

A subscription price of SEK 10.00 shall be paid for each share subscribed for. Subscription for new shares with subscription rights shall take place through payment for the newly-issued shares during the period 1 - 15 September 2020. Subscription for new shares without subscription rights shall be done during the same period. Subscription shall, in such case, be carried out on a separate subscription list. Cash payment for shares which have been subscribed for without subscription rights shall be carried out in accordance with separate instructions provided in a transfer note, however no later than three banking days after the issuing of the transfer note. Subscription for new shares without subscription rights by persons who have underwritten the share issue shall be carried out using a separate subscription list no later than 18 September 2020. Cash payment for shares subscribed for without subscription rights by those who have underwritten the share issue pursuant to a separate agreement with the Company shall be made in accordance with the instructions in said agreements, however, no later than three banking days after payment request. The board of directors shall be entitled to extend the subscription and payment period.

Further information about the rights issue will be included in the prospectus expected to be published on around 28 August 2020.

Resolution on an authorisation for the board to resolve on a new share issue

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to authorise the board to, on one or more occasions, for the period until the next annual general meeting, issue no more than 436,147 shares, either applying or disapplying shareholders' pre-emption rights. A decision to issue shares under the authorisation may include a provision on payment by way of non-cash consideration, set-off or cash. The authorisation shall apply in parallel with the authorisation granted by the annual general meeting on 26 May 2020.

The purpose of the authorisation and the reason for deviation from the shareholders' pre-emption rights is to, through share issues, enable share-based compensation under undwriting agreements between the Company and the underwriters in the rights issue. The issues shall be made on market terms. The board of directors shall have the right to determine other terms and conditions for issues carried out under the authorisation, as well as who shall have the right to subscribe for the shares.

More information about the resolutions is available in the notice and the complete proposals comprised therein which are available on the Company's website, www.jondetech.se.

For more information, please contact:

Per Lindeberg, CEO JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: [email protected]

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 13:30 CEST on 10 August 2020.

About JonDeTech JonDeTech is a Swedish company that develops, and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The company's IR sensors are down to one-tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high volumes at a low cost, which opens for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye is the company's Certified Adviser, +46-8-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.se or see how the IR sensor works at www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.JonDeTechs COO Leif Borg presenterar bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm

JonDeTechs COO Leif Borg kommer att presentera bolaget på Aktiespararnas evenemang den 1 december klockan 15:00 - 15:30, presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund.


JonDeTechs styrelseordförande och tillträdande vd presenterar bolaget på Vator Securities Nordic Tech Day den 16 november 2021

Erik Hallberg, Styrelseordförande, och Dean Tosic, som tillträder som vd den 29 november 2021, kommer att presentera bolaget på Vator Securities Nordic Tech Day Summit den 16 november 2021 klockan 11:40 - 12:00.


DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Under det tredje kvartalet tog JonDeTech det viktiga beslutet, och stora steg mot, att etablera en komplett "fabless" produktionsprocess. Ett utvecklingsavtal ingicks med VarioPrint, en transferering av den viktiga nanotrådsplätteringen inleddes från labbet på KTH till produktionspartners i Schweiz, och investering i relaterad produktionsutrustning påbörjades. Dessa steg möjliggör för JonDeTechs strategiska produktionspartner VarioPrint att ta det fulla ansvaret för produktionsflödet och skapar därmed förbättrade förutsättningar att nå målet om industriell högvolymsproduktion.


JonDeTech Sensors utser Karin Thurberg till den nyinrättade tjänsten Chief Product Officer, CPO

JonDeTech har utsett Karin Thurberg till bolagets första CPO. Karin kommer närmast från Produktledningen för Mobilsystem inom Huawei Technologies. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen för JonDeTech och tillträder tjänsten den 29 november 2021.


JonDeTech tar sista steget för att etablera en komplett fabless-struktur hos VarioPrint

I samband med att JonDeTech den sista september tecknande ett utvecklingsavtal med VarioPrint beslutades att alla delprocesser som ligger under deras ansvar även skall etableras lokalt. Detta inkluderar den mest kritiska delprocessen, nanotrådspläteringen, som för närvarande hanteras i Stockholm. Styrelsen i JonDeTech har nu tagit beslut om att finansiera en uppbyggnad av denna process i Schweiz för att skapa en komplett fabless-stuktur. Genom detta skapas förutsättningar för VarioPrint att ta det fulla ansvaret för produktionsflödet.
JonDeTech och VarioPrint tecknar utvecklingsavtal för första produkten, etablerar "fabless" modell som stärker kvalitet och kontroll samt anpassar tidsplan för högvolymproduktion

Den 7 januari 2021 meddelade JonDeTech Sensors AB (publ) och VarioPrint AG, Heiden, Schweiz, att man inlett förhandlingar om ett ingå ett långsiktigt samarbete avseende utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement. Bolagen har idag kommit överens om ett slutligt utvecklingsavtal, inklusive att alla de delprocesser som ska ligga under VarioPrints ansvar snarast ska etableras lokalt hos dem. Därigenom uppnås den "fabless strategi" som sedan tidigare kommunicerats. Detta kommer sedan följas av att bolagen även ingår ett leveransavtal. "Fabless strategin" innebär en tydlighet i gränssnittet mellan JonDeTechs produktägarskap och VarioPrints ansvar att industrialisera och producera JIRS30 i högvolym. Detta ersätter tidigare term sheet och diskussioner om joint-venture eller gemensamägt bolag.


Dean Tosic blir ny vd för JonDeTech Sensors

Styrelsen i JonDeTech har idag utsett Dean Tosic till ny verkställande direktör med tillträde under senhösten 2021. Tosic efterträder tillförordnade vd Leif Borg som kommer att återgå till rollen som COO när tillträdet sker.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted