BULLETIN FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN JONDETECH SENSORS AB ON 10 AUGUST 2020

An extraordinary general meeting in JonDeTech Sensors AB (publ), reg. no. 556951-8532 (the "Company"), was held on Monday, 10 August 2020 by way of postal voting procedure. The resolutions passed by the extraordinary general meeting were, inter alia, the following:

Resolution on a rights issue

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to carry out a rights issue of no more than 3,645,166 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 139,309.25570.

As per the record date on 28 August 2020, every existing share entitles the holder to four (4) subscription rights. Twenty-five (25) subscription rights entitle to subscription of one (1) new share. It is noted that 1,845,000 shares in the Company, pursuant to a separate resolution by the board of directors on 19 July 2020, have been issued and that all of said shares are expected to be subscribed for, registered and entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB before the record date. All of said shares are hence expected to be entitled to participate in the rights issue. It is noted that if the issue is fully subscribed using the ratio 4:25 as per the foregoing, the issue will comprise no more than 3,634,560 shares, entailing an increase in the share capital of no more than SEK 138,903.92053.

If 1,000,000 shares of the above-mentioned 1,845,000 shares have been subscribed for, registered and entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB before the record date, the number of subscription rights that each share entitle to shall be adjusted to one (1) subscription right and the number of subscription rights required for subscription of each one (1) new share in the Company shall be adjusted to six (6), entailing that the number of shares issued shall be no more than 3,645,166 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 139,309.25570.

If none of the above-mentioned 1,845,000 shares have been subscribed for, registered and entered into the share register kept by Euroclear Sweden AB before the record date, the number of subscription rights that each share entitle to shall be adjusted to one (1) subscription right and the number of subscription rights required for subscription of each one (1) new share in the Company shall be adjusted to six (6), entailing that the number of shares issued shall be no more than 3,478,500 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 132,939.69217.

A subscription price of SEK 10.00 shall be paid for each share subscribed for. Subscription for new shares with subscription rights shall take place through payment for the newly-issued shares during the period 1 - 15 September 2020. Subscription for new shares without subscription rights shall be done during the same period. Subscription shall, in such case, be carried out on a separate subscription list. Cash payment for shares which have been subscribed for without subscription rights shall be carried out in accordance with separate instructions provided in a transfer note, however no later than three banking days after the issuing of the transfer note. Subscription for new shares without subscription rights by persons who have underwritten the share issue shall be carried out using a separate subscription list no later than 18 September 2020. Cash payment for shares subscribed for without subscription rights by those who have underwritten the share issue pursuant to a separate agreement with the Company shall be made in accordance with the instructions in said agreements, however, no later than three banking days after payment request. The board of directors shall be entitled to extend the subscription and payment period.

Further information about the rights issue will be included in the prospectus expected to be published on around 28 August 2020.

Resolution on an authorisation for the board to resolve on a new share issue

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to authorise the board to, on one or more occasions, for the period until the next annual general meeting, issue no more than 436,147 shares, either applying or disapplying shareholders' pre-emption rights. A decision to issue shares under the authorisation may include a provision on payment by way of non-cash consideration, set-off or cash. The authorisation shall apply in parallel with the authorisation granted by the annual general meeting on 26 May 2020.

The purpose of the authorisation and the reason for deviation from the shareholders' pre-emption rights is to, through share issues, enable share-based compensation under undwriting agreements between the Company and the underwriters in the rights issue. The issues shall be made on market terms. The board of directors shall have the right to determine other terms and conditions for issues carried out under the authorisation, as well as who shall have the right to subscribe for the shares.

More information about the resolutions is available in the notice and the complete proposals comprised therein which are available on the Company's website, www.jondetech.se.

For more information, please contact:

Per Lindeberg, CEO JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: per.lindeberg@jondetech.se

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 13:30 CEST on 10 August 2020.

About JonDeTech JonDeTech is a Swedish company that develops, and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The company's IR sensors are down to one-tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high volumes at a low cost, which opens for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye is the company's Certified Adviser, +46-8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.se or see how the IR sensor works at www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

JonDeTech presenterar bolaget och den nyligen publicerade "Roadmap till högvolymproduktion" hos Aktiespararna den 17 maj 2021

Den 5 maj 2021 publicerade JonDeTech för första gången en tidplan med tydliga milstolpar på vägen mot högvolymsproduktion. Hör Leif Borg, tillförordnad vd, och Jan Johannesson, styrelseledamot och strategiansvarig, presentera bolaget och lite mer detaljer kring "Roadmap till högvolym" vid Aktiespararnas digitala event Aktiedagen Göteborg den 17 maj 2021 klockan 19:30.


JonDeTech presenterar bolaget och den nyligen publicerade "Roadmap till högvolymproduktion" hos Vator Securities den 10 maj 2021

Den 5 maj 2021 publicerade JonDeTech för första gången en tidplan med tydliga milstolpar på vägen mot högvolymsproduktion. Leif Borg, tillförordnad vd, och Jan Johannesson, styrelseledamot och strategiansvarig, kommer att presentera bolaget och "Roadmap till högvolym" på Vator Securities digitala Market Update den 10 maj 2021 klockan 14:00.


JonDeTech Sensors publicerar en "Roadmap till högvolymproduktion"

JonDeTech har tidigare meddelat att det sedan en längre tid pågår ett intensivt samarbete med bolagets produktionsparter VarioPrint med målet om att nå högvolymproduktion. Det strukturerade utvecklingsarbetet ger på veckobasis viktiga resultat och eliminerar därmed löpande tidigare hinder. Nu är en så pass hög teknisk komfortnivå uppnådd att JonDeTech kan kommunicera en detaljerad tidplan för de milstolpar bolaget ser framför sig på vägen mot en produktion som kan möta den framtida efterfrågan. Nedan beskrivs kommande milstolpar i korthet.DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

FÖRSTA KVARTALET 2021

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 0 (0)

Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -7 230 (-6 575)

Resultatet per aktie var SEK -0,27 (-0,36)

Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -5 870 (-4 953)


Största ägarna i JonDeTech Sensors AB föreslår tre nya styrelseledamöter vid årsstämman 2021

O&G Innovation AB, org.nr. 559006-7483, och Mikael Lindeberg som tillsammans äger cirka 24 procent av kapital och röster i JonDeTech Sensors AB föreslår att tre nya ledamöter ska utses till den styrelse som ska röstas fram vid den kommande årsstämman. De nya ledamöterna är Erik Hallberg, Thomas Krishan och Jan Johannesson. Årsstämman hålls den 4 maj 2021 och där kommer även Erik Hallberg att föreslås till ny styrelseordförande efter Katarina Bonde som avböjt omval.


Intervju med Jan Johannesson, Head of Strategy - om 100 dagar med JonDeTech

För ungefär 100 dagar sedan klev Jan Johannesson in i rollen som strategiansvarig på JonDeTech i syfte att säkra bolagets långsiktiga go-to-market-strategi. Med en bakgrund från en liknande position på biometri-bolaget Fingerprint Cards har Jan tagit med sig bred erfarenhet och kunskap om bland annat det viktiga ekosystem i Asien där en majoritet av potentiella kunder finns. För att ta reda på hur den första tiden har varit ställde vi några frågor till Jan:


Leif Borg, tf vd JonDeTech, medverkar på Redeye Investor Forum den 22 april

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget på Redeyes digitala event den 22 april klockan 14:20, presentationen pågår i 15 minuter och avslutas med en 5 minuters Q&A-session.


Årsredovisning för 2020 är publicerad. Förändrad redovisningsprincip för strategiskt samarbetsavtal medför skillnad mellan bokslutskommunikén och den årsredovisning som publiceras.

I samband med revision av årsredovisning för 2020 har redovisningen av det samarbetsavtal som JonDeTech och Novel Unicorn ursprungligen slöt i februari 2020 förändrats. I årsredovisning 2020 redovisas den ersättning som utgår under avtalet enligt reglerna för aktiebaserad ersättning, vilket innebär att ett estimerat marknadsvärde på de teckningsoptioner som utgick till Novel Unicorn kostnadsförs. Denna ändring av redovisningsprincip medför att en extra kostnad om MSEK 12,6 redovisas i resultaträkningen samtidigt som eget kapital ökar med motsvarande belopp. Resultatet minskar medan balansomslutningen och kassaflödet är oförändrat.


Kallelse till årsstämma i JonDeTech Sensors AB (publ)

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 klockan 11.00 i Roschier Advokatbyrås lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted