VD-brev juni 2021

Hej aktieägare,

Nu har det äntligen blivit dags för mitt andra vd-brev. Intresset för Newton Nordic har fortsatt att öka och vi har nu över 4000 aktieägare, något som jag tycker är jättekul och som sporrar extra till att göra ett bra jobb!

Vår försäljning hämmas fortfarande av Corona och ligger som tidigare under den nivå vi hade före pandemin. Positivt är att trenden med ökad aktivitet hos våra kunder fortsätter och hos flera av våra kunder verkar beläggningen närma sig normala nivåer. Mycket talar för att vi kommer ha helt andra möjligheter att komma ut och träffa kunder igen efter sommaren. De stora mässorna IBC i Amsterdam och NAB i Las Vegas verkar bli av, vilket är mycket glädjande då dessa historiskt har varit ett av våra viktigaste sätt att marknadsföra våra produkter. I takt med att coronarestriktioner lättas och samhällen öppnas upp kommer trenden med ökad beläggning hos våra kunder kommer fortsätta. Sammantaget gör det mig övertygad om att vår försäljning kommer återhämta sig mot slutet av året.

Flera av våra kunder kommer att ha uppdrag under några av sommarens stora idrottsevenemang, bland annat fotbolls-em som vi meddelade i förra veckan. Detta är naturligtvis glädjande och kommer stärka vår fina referensportfölj ytterligare. I samband med några av dessa evenemang kommer vi prova ett par olika varianter av uthyrning av NEWTON-system. Jag har tidigare berättat om att ett av våra fokusområden det kommande året är att undersöka och implementera modeller för att nå återkommande intäkter. Att addera olika typer av hyr- och leasingupplägg är en del av detta.

Ett annat fokusområde är att utveckla nya produkter för att öka den adresserbara marknaden. Vi har fortsatt arbetet med att ta fram en ny stabiliseringsprodukt i NEWTON-serien. Den nya produkten riktar sig både mot nya och befintliga kunder och vi tror att den kommer vara ett särskilt intressant alternativ på vissa geografiska marknader där bolaget ännu inte är så starka, exempelvis medelhavsländerna.

Vi arbetar även vidare med vårt främsta strategiska mål på längre sikt, nämligen att utveckla bättre, mer välintegrerade helhetslösningar av rörliga kamerasystem. I det här tidiga skedet är fokus på att göra förstudier för att kartlägga vilka behov som finns i marknaden och identifiera möjliga lösningar där vi kan erbjuda ett mervärde för kunden eller helt fylla hål i marknaden. Vi har redan identifierat några sådana projekt och implementationen sker stegvis med fokus på produkter som går att demonstrera för kund redan under innevarande år.

Det råder en global brist på halvledare och många industriföretag, stora som små, har tvingats reducera sin produktion. Vi har arbetet aktivt med att köpa in kritiska komponenter på den så kallade spot-marknaden och har nu säkrat komponentförsörjningen för åtminstone ett år framåt, även i ett positivt försäljningsscenario. Vår produktion har rullat på fint och vi har nu byggt upp ett mindre färdigvarulager, vilket gör att vi klarar av en ökning i ordervolym.

I ett litet bolag blir varje medarbetare väldigt viktig och det är därför av största vikt att få in rätt personer. Vi lägger mycket tid på rekrytering av nya medarbetare och en stor del av pusselbitarna har börjat falla på plats. Detta är viktigt, dels för att det möjliggör ett snabbare utvecklingstempo framöver och dels för att det minskar beroendet av enskilda nyckelkompetenser, vilket gör oss mindre sårbara. Vi fortsätter rekryteringsarbetet över sommaren med målet att hitta minst en mjukvaruutvecklare tills i höst.

På bolagets årsstämma den 4 maj valdes Peter Lundgren in till styrelsen. Peter har redan bidragit med viktiga insikter i branschen och jag ser mycket fram emot att arbeta mer med honom. Förutom 30 års branscherfarenhet, kommer Peter kunna bidra med ett enormt kontaktnät och stor erfarenhet av företagsutveckling som entreprenör.

Jag ser mycket fram emot vår fortsatta resa framöver, med intressanta produkter under utveckling och med en marknad som verkar vara på väg mot mer normala förutsättningar.

Linköping 17 juni 2021

Henrik Lewander, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
[email protected]
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Robin Kahlbom lämnar styrelsen för renodlad operativ roll i bolaget

Newton Nordic meddelar idag att styrelseledamoten Robin Kahlbom avgår ur styrelsen på egen begäran. Robin Kahlbom kommer arbeta kvar operativt med fokus på utveckling av bolagets försäljningsverksamhet och affärserbjudande.


Delårsrapport Q2 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande halvårsrapport för koncernen avseende perioden januari - juni 2021.


Mer än tio NEWTON-system används vid Olympiska spelen

Newton Nordic meddelar att bolagets produkter används vid Olympiska spelen som pågår 23 juli - 8 augusti i Tokyo. Bolagets kunder har fler än tio NEWTON-system på plats för TV-produktionen.


VD-brev juni 2021Kommuniké från årsstämman 2021 i Newton Nordic AB

Årsstämman i Newton Nordic AB ("Bolaget") ägde rum idag den 4 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med valberedningens och styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - MARS 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden januari - mars 2021.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819-1984 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted