Valberedningens förslag till val av styrelse i Intuitive Aerial

Valberedningen i Intuitive Aerial har tagit fram förslag till styrelse införårsstämman 2019.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås nyvalav Oscar Öberg som varit adjungerad till styrelsen sedan årsstämman 2018. Omvalföreslås av styrelseledamöterna Pelle Hjortblad, Henrik Stangel och Magnus Sundelin. Den nuvarande styrelseledamoten Helena Sandermark har avböjt omval.Till styrelseordförande föreslås Pelle Hjortblad. 

Presentation av styrelseledamöterna finns på Intuitive Aerials hemsida,www.intuitiveaerial.com. Presentation av nyvalskandidaten Oscar Öberg följernedan: 

Oscar Öberg (f 1978) är grundare och vd i företaget Softube som säljermusikproduktionsprogram till småföretagare och privatpersoner på en globalmarknad. Softube har genom att etablera ett starkt varumärke och med effektivmarknadsföring vuxit kontinuerligt sedan starten och omsätter idag drygt 40 MSEKmed god lönsamhet. Oscar Öberg är civilingenjör i Datateknik från TekniskaHögskolan i Linköping.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial ABrobin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklarhögteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kamerorinom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- ochuthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändningav rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON -kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används förfjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företagetär även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserartunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus påmarknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte iteknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ettav Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq FirstNorth Stockholm sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


HALVÅRSRAPPORT FÖR INTUITIVE AERIAL JANUARI - JUNI 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge

följande halvårsrapport för koncernen under perioden januari - juni 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2019

· Nettoomsättning: 6 233 (3 286) kSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 285 (-4 055) kSEK

· Resultat efter skatt: -1 963 (-4 275) kSEK

· Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)

· Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,12) SEKKOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA INTUITIVE AERIAL AB

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, tisdagen den 28 maj 2019, hållits påBolagets kontor i Linköping.Följande beslut fattades:
Kallelse till årsstämma i Intuitive Aerial AB

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 LinköpingValberedningens förslag till val av styrelse i Intuitive Aerial

Valberedningen i Intuitive Aerial har tagit fram förslag till styrelse införårsstämman 2019.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär