NEWTON NORDIC REKRYTERAR HENRIK LEWANDER SOM NY VD

Newton Nordic AB meddelar idag att Henrik Lewander kommer tillträda som ny VDtill bolaget med start den 4:e januari 2020. Nuvarande VD Robin Kahlbom kommervara fortsatt aktiv i bolaget med fokus på försäljning, produkt- ochaffärsutveckling

- Arbetet startade då nuvarande VD:n Robin Kahlbom meddelande styrelsen att hanvill se en annan roll för sig själv i bolaget framledes. Efter en fokuseradrekryteringsprocess är vi stolta över att kunna presentera Henrik Lewander somny VD. Henrik har en gedigen erfarenhet av att leda en teknisk organisationefter närmare 15 år som ansvarig för Opera Sverige. Henriks erfarenhet avrekrytering och utomordentliga förmåga att bygga ett starkt team tillsammans medRobin Kahlboms kontakter, produktkännedom och förmåga att generera försäljningökar förutsättningarna för att ta bolaget till nästa nivå, säger styrelsens ordförande Pelle Hjortblad 

Henrik Lewander har mer än 20 års erfarenhet av att driva teknikbolag. Desenaste åren har han varit aktiv som affärsängel och framför allt investerat ochengagerat sig i små bolag med global och skalbar teknik. Dessförinnan drev hanupp Opera Softwares utvecklingsavdelning i Sverige till som mest över 100anställda. Henrik har en utbildning inom Industriell Ekonomi vid LinköpingsUniversitet. 

- Jag är glad och stolt över det förtroende Robin och styrelsen givit mig. Jaghar följt Newton Nordic sedan marknadsintroduktionen och tycker att bolagetbefinner sig i en spännande fas. Jag ser mycket fram emot att med min bakgrundoch erfarenhet ytterligare bidra till lönsam tillväxt. Säger Henrik Lewander 

- De tre senaste åren har vi genomfört en omfattande förändring av bolagetsverksamhet och organisation. Vi har förbättrat lönsamheten, utvecklat en stabiloch driftsäker produkt och etablerat ett kvalitetsvarumärke inom internationellTV. För att bolaget nu ska kunna växa vidare behöver både organisation och affärutvecklas parallellt av personer med stort fokus till vardera område. Jag sätterstor tillit till att Henrik, med sin erfarenhet inom bolagsstyrning ochorganisationsutveckling, besitter de kvaliteter som behövs för att geverksamheten goda förutsättningar för tillväxt. Själv ser jag fram emot attfortsätta på bolagets resa, dedikerad till affärer, partnerskap och fortsattmarknadsdriven produktutveckling.", avslutar Robin Kahlbom, VD för Newton Nordic 

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt attoffentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den1 november 2019 kl 09:45. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Robin Kahlbom, VD Newton Nordic AB
robin.k@newtonnordic.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Newton Nordic 
Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuderspecialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrningav rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vidlivesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållningoch evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon:08-503 000 50.

Newton Nordic får order från SpiderCam till ett värde av cirka 1,5 MSEK

Newton Nordic AB har erhållit ytterligare en order från vajerkamerakoncernen SpiderCam till ett värde av cirka 1,5 MSEK. Ordern omfattar ett flertal system ur produktserien NEWTON S2 4K. Leverans av ordern kommer ske under perioden december 2019 till februari 2020. 


KOMMUNIKÉ EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Extra bolagsstämma i Newton Nordic AB har idag, måndagen den 2 december 2019, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:
NEWTON NORDIC REKRYTERAR HENRIK LEWANDER SOM NY VD

Newton Nordic AB meddelar idag att Henrik Lewander kommer tillträda som ny VDtill bolaget med start den 4:e januari 2020. Nuvarande VD Robin Kahlbom kommervara fortsatt aktiv i bolaget med fokus på försäljning, produkt- ochaffärsutveckling


RÄTTELSE: KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JULI - SEPTEMBER 2019

RÄTTELSE: I tidigare publicerad redogörelse skrevs det under "väsentliga händelser efter perioden" att Newton Nordic den 29 september meddelat att upphandling till Abu Dhabi Media vunnits. Rätt datum skall vara 29 oktober, vilket har justerats i redogörelsen och i detta pressmeddelande.

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden juli - september 2019.


KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JULI - SEPTEMBER 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, fårhärmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden juli- september 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2019

  • Nettoomsättning: 3 321 (3 294) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 333 (116) kSEK
  • Resultat efter skatt: 183 (-220) kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (46477 973)
  • Resultat efter skatt per aktie: 0,003 (-0,005) SEK

Newton Nordic vinner upphandling till Abu Dhabi Media med förväntat ordervärde cirka 2 MSEK

Newton Nordic meddelar att bolaget mottagit ett tilldelningsbrev i enupphandling till Abu Dhabi Media i Förenade Arabemiraten. Anbudet ärpå cirka 2 MSEK.HALVÅRSRAPPORT FÖR INTUITIVE AERIAL JANUARI - JUNI 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge

följande halvårsrapport för koncernen under perioden januari - juni 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2019

· Nettoomsättning: 6 233 (3 286) kSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 285 (-4 055) kSEK

· Resultat efter skatt: -1 963 (-4 275) kSEK

· Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)

· Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,12) SEK


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär