Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping.


Första Aerigon ordern för Intuitive Aerial Inc i USA

Efter bara 14 dagars anställning inhämtade Eric Bergez sin första order för Intuitive Aerial Inc. Kunden är iFly i Denver, Colorado, ett företag som specialiserar sig på kostnadseffektiva produktioner med obemannade farkoster.


Bokslutskommuniké januari - december 2014 Intuitive Aerial

(siffror inom parentes avser motsvarande period 2013)
· Nettoomsättningen uppgick till 5 107 KSEK (2 282 KSEK)
· Rörelseresultatet uppgick till -4 196 KSEK (-1 729 KSEK)
· Resultat efter skatt uppgick till -4 281 KSEK (-1 799 KSEK)
· Resultat per aktie uppgick till -1,53 SEK (-1,06 SEK, justerat för split 1:25) 


Intuitive Aerial rekryterar erfaren expert inom underhållningsteknologi i Los Angeles, CA

Intuitive Aerial har påbörjat etablering av Intuitive Aerial Inc. Från och med 1 mars anställs Eric Bergez som operationellt ansvarig i det kommande bolaget, med ansvar för försäljning och marknadsföring på den nordamerikanska och mexikanska marknaden.


Intuitive Aerial vinnare i förutsett FAA-regelverk för obemannade farkoster

Amerikanska luftfartsmyndigheten FAA kungjorde i helgen ett regelverksförslag för kommersiell användning av mindre, obemannade farkoster (UAS). Regelförslaget är ett viktigt steg för en öppning mot den amerikanska marknaden. För Intuitive Aerial är det här en mycket positiv nyhet, och farkosterna möter de krav som har föreslagits.


Intuitive Aerial bakom två av de nominerade bidragen i världens första drone-filmfestival

Intuitive Aerials professionella flygande kameraplattform ligger bakom två av nomineringarna till världens första filmfestival för filmmaterial skapat med hjälp av drönare.


Intuitive Aerial har erhållit typ-certifiering i Frankrike

Intuitive Aerials filmdrönare Aerigon har som första obemannade farkost i sitt segment godkänts för typ-certifiering av den Franska luftfartsmyndigheten Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC. Godkännandet innebär ökad skalbarhet av försäljning i Frankrike och lägger grunden för fortsatt certifiering inom Europa.


Intuitive Aerial AB (publ) genomför listning på Nasdaq Stockholm, First North

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats genomför Intuitive Aerial listning av aktier och teckningsoptioner på First North efter godkänd listningsansökan. Första listningsdag blir tisdag den 13:e januari.


Intuitive Aerials listningsemission övertecknad, planerad handelsstart 13 januari 2015

Intuitive Aerial ABs (publ) nyemission inför listning på First North avslutades den 10 december 2014. Intresset har varit stort och emissionen tecknades till ca 133%. Första handelsdag vid NASDAQ First North planeras till 13 januari 2015.


Miljonorder för Intuitive Aerial

Intuitive Aerial stärker sin position på marknaden genom en integrationsaffär (OEM) med Swedish Chameleon. Affären omfattar 1,4 miljoner kronor i ett första steg.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär