Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöter i Infrea AB

Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2023 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande.

Efter sedvanlig beredning har valberedningen beslutat att föreslå årsstämman (i) att omval sker av styrelseledamöterna Erik Lindeblad, Pontus Lindwall, Tomas Bergström, Helene Willberg, Sören Bergström samt Charlotte Bergman och (ii) att till ordförande omväljs Tomas Bergström.

Stockholm 2023-03-17

För mer information:

Marcus Trummer, valberedningens ordförande,   +46 70 896 95 93

Tomas Bergström, styrelseordförande,              +46 70 317 80 92

Charlotte Bergman, tf VD och koncernchef,        +46 70 315 78 95

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA.
Mer information: www.infrea.se

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted