Infrea välkomnar Andreas Ingemarsson som ny VD för Anläggningsgruppen

Andreas Ingemarsson har utsetts till ny VD för Anläggningsgruppen i Skaraborg AB med tillträde den 1 augusti. Andreas kommer närmast från Skanska där han varit verksam i närmare 20 år.

Andreas Ingemarsson är 43 år och civilingenjör från Chalmers i Göteborg. Närmast kommer Andreas från Skanska där han har en lång och gedigen karriär bakom sig med ett flertal chefsroller och utvecklingstjänster inom Skanskas segment bygg, mark, asfalt- och betong. Denna breda erfarenhet skapar goda förutsättningar för Andreas att utveckla Anläggningsgruppen vidare.

- Det känns inspirerande att få möjligheten vara med och driva Anläggningsgruppen framåt. Jag har stor respekt för uppdraget, ser fram emot att möta Anläggningsgruppens kompetenta medarbetare och föra den goda dialogen vidare med deras kunder. Jag är bosatt i Skövde sedan 14 år och tror att det är viktigt att fortsätta hålla Anläggningsgruppens starka ställning i Skaraborg genom att vara lokalt starkt förankrade, säger Andreas.

- Det här är ett naturligt ledningsskifte eftersom Jan Arvidson har meddelat att han tänker gå i pension nästa år. Det känns också väldigt roligt att vi har fått Andreas med i Infrea-teamet. Han tar med sig många bra erfarenheter. Dels från branschen men även inom andra områden som blir allt med centrala för oss framöver, som gemensamma inköp och hållbarhet, för att ge några exempel, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Anläggningsgruppen:

Anläggningsgruppen är totalentreprenör inom mark- och anläggningsarbeten. Huvuddelen av uppdragen kommer från bostadsföretag, kommunala bolag samt industri och omfattar allt från schaktning och sprängning ända fram till finplanering av nya bostadskvarters mark- och trädgårdsytor. Mer information: agabskaraborg.se.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.

Nerladdningsbara filer

Infrea välkomnar Anita Lundberg Svensson som ny vd för Cleanpipe

Med en gedigen bakgrund som chef och ledare vilken uppvisar flera tidigare chefspositioner hos stora arbetsgivare välkomnar Infrea Cleanpipes nya VD Anita Lundberg Svensson. Hon tillträder rollen under december månad och ser mycket fram emot att ta sin an rollen att fortsätta driva företaget framåt.Infrea har tillträtt aktierna i Jonab Anläggning AB, gruppens hittills största förvärv, och beslutat om nyemission

Som meddelades 2021-07-01 förvärvar Infrea 100 procent av Jonab Anläggnings AB. Idag 2021-09-02 slutfördes affären via att Infrea tillträtt aktierna.Infreas VD tecknar aktier


Kommuniké från Infreas extra bolagsstämma

På Infreas extra bolagsstämma den 4 augusti 2021 fattades följande beslut:


Konkurrensverket godkänner Infreas förvärv av Jonab Anläggnings AB

Infrea meddelade den 1 juli 2021 att man har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB. Konkurrensverket har beslutat att godkänna förvärvet med ärendenummer Dnr 441/2021.
Infrea genomför sitt hittills största förvärv, Jonab Anläggnings AB, och etablerar sig i södra Sverige

Infrea har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB (Jonab). Jonab har en stark marknadsposition i sydvästra Sverige, primärt i Halland och Skåne, och ett stort strukturkapital inom mark och anläggningsentreprenader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted