Infrea genomför sitt hittills största förvärv, Jonab Anläggnings AB, och etablerar sig i södra Sverige

Infrea har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB (Jonab). Jonab har en stark marknadsposition i sydvästra Sverige, primärt i Halland och Skåne, och ett stort strukturkapital inom mark och anläggningsentreprenader.

Jonabs intäkter uppgick 2020 till cirka 342 Mkr med ett EBIT-resultat om cirka 23 Mkr. Bolaget har sedan grundandet 1997 byggt upp en stark närvaro i Halland och Skåne. Jonab erbjuder tjänster inom mark & anläggningsentreprenader och är en komplett markentreprenör med utgångspunkt i Halmstad och Malmö. Köpeskillingen (på kassa och skuldfri-basis) för aktierna i bolaget uppgår till cirka 111 Mkr inklusive eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 14 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, 30,8 Mkr i nyemitterade Infrea-aktier och externa lån. Slutförande av förvärvet förväntas ske 1 september 2021 och förutsätter sedvanligt godkännande från Konkurrensverket. Infreas styrelse avser kalla till en extra bolagsstämma under andra halvan av augusti för beslut om riktad nyemission.

- Vi är väldigt glada att få in Jonab i Infrea-gruppen. Jonab har varit framgångsrika med att skapa en marknadsledande position i Hallandsregionen och har ett stort fokus på kvalitet och tekniskt kunnande. Bolaget som har varit familjeägt sedan starten har byggt upp en stark företagskultur kring Jonab-andan som matchar Infreas företagskultur helt och hållet. Med förvärvet av Jonab etableras Infrea i södra Sverige och skapar en plattform för vidare tillväxt i regionen, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

- För oss var det väldigt viktigt att hitta en ny ägare som delade vår syn på företagskultur med kvalitet och våra medarbetare i centrum. Vi värnar om den lokala förankringen Jonab har byggt upp under många år med både kunder och medarbetare och det känns väldigt bra att Infrea delar den synen. Med Infrea får vi en långsiktig ägare med stor branschkompetens som kan hjälpa Jonab att ta nästa steg i vår utveckling, säger Leif-Göran Johnsson, nuvarande huvudägare av Jonab Anläggnings AB.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 20:30 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Nerladdningsbara filer

Infreas valberedning tillsatt

Årets valberedning inför årsstämman 2022 har tillsatts i enlighet med de instruktioner som beslutades av årsstämman 2021.Infrea genomför en riktad nyemission om cirka 66,5 miljoner SEK

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission av 1 750 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 38,00 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen blev kraftigt övertecknad och genererade starkt intresse från ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) och Lupus alpha.


Infrea offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 750 000 aktier

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 750 000 aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen").


Infrea välkomnar Anita Lundberg Svensson som ny vd för Cleanpipe

Med en gedigen bakgrund som chef och ledare vilken uppvisar flera tidigare chefspositioner hos stora arbetsgivare välkomnar Infrea Cleanpipes nya VD Anita Lundberg Svensson. Hon tillträder rollen under december månad och ser mycket fram emot att ta sin an rollen att fortsätta driva företaget framåt.Infrea har tillträtt aktierna i Jonab Anläggning AB, gruppens hittills största förvärv, och beslutat om nyemission

Som meddelades 2021-07-01 förvärvar Infrea 100 procent av Jonab Anläggnings AB. Idag 2021-09-02 slutfördes affären via att Infrea tillträtt aktierna.Infreas VD tecknar aktier


Kommuniké från Infreas extra bolagsstämma

På Infreas extra bolagsstämma den 4 augusti 2021 fattades följande beslut:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted