Infrea tar steget in i norra Sverige - förvärvar Markentreprenader i Östersund

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.


Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Infrea AB ("Bolaget eller Infrea") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 klockan 15.00 på Scandic Hotel Grand Central, Kungsgatan 70 i Stockholm.


Infrea:s årsredovisningen och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

Nu finns Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig digitalt på investor.infrea.se/finansiella-rapporter/.


Rättelse: Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB

Rättelsen i detta pressmeddelande kompletterar omvalen av styrelseledamöter jämfört med tidigare meddelande.Infrea slutför förvärvet av Rotomill AB - breddar sitt erbjudande inom asfaltsproduktion

Som meddelades 2022-01-27 ingick Infrea avtal att förvärva Rotomill AB (Rotomill), och har idag tillträtt 100 procent av aktierna i bolaget. Rotomill har en stark marknadsposition i Mellansverige med gedigen kompetens och kapacitet inom fräsning av asfaltsmassor, som är en deltjänst inom asfaltsbeläggning.Infrea breddar sitt erbjudande inom asfaltsproduktion med förvärv av Rotomill AB

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Rotomill AB (Rotomill). Rotomill har en stark marknadsposition i Mellansverige med gedigen kompetens och kapacitet inom fräsning av asfaltsmassor, som är en deltjänst inom asfaltsbeläggning.


Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen och Cija Tank har vunnit varsitt kommunavtal

Asfaltsgruppen lyckas återigen vinna beläggnings- och återställningsavtal till Norrköpings kommun. I avtalet ingår även beläggningar till Norrköpings Hamn som är ett kommunalägt bolag.


Infrea stärker sin närvaro i Stockholm och Uppsala genom förvärv av Upplands Markentreprenader

Infrea har idag förvärvat och tillträtt 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenader AB (UMEAB). UMEAB har en stark marknadsposition i Storstockholm genom gedigen historik och kunskap inom mark och anläggningsentreprenader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted