Imsys AB Bokslutskommuniké 2020-2021

Verksamhetsåret 1 maj 2020- 30 april 2021 har inneburit ett genombrott för Imsys. Genom publicitet och direkta kontakter har information om Bolagets lösningar och teknik nått ut till potentiella kunder, till intressenter och till aktiemarknaden.

De mål som ställdes upp inför noteringsbeslutet har uppnåtts.

Under verksamhetsåret togs ett viktigt steg när Imsys aktie handlades för första gången den 29 december 2020. Genom noteringen på Nordic Growth Market, Nordic-SME, har Bolaget blivit mera synligt för kunder, för aktieägare och intressenter. Detta är ett stort värde, speciellt för Imsys som är ett bolag med stora tillväxtambitioner.

Imsys lösning ALICE är relevant för applikationer inom Artificiell Intelligens (AI) och IM 4000 är relevant för Internet of Things (IoT) och som styrprocessor i inbäddade system. Detta ger Imsys intressanta positioner i två snabbväxande marknadssegment för halvledare.

Imsys kostnadsutveckling och resultat för verksamhetsåret 2020-21 följer väl Bolagets planering av sin verksamhet.

För 12 månadersperioden redovisar Imsys följande resultat:

· Omsättning uppgick till 1 094 Tkr (2 345 Tkr)

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 7 874 Tkr (- 2,545 Tkr)

· Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 7 969 Tkr (5 307 Tkr)

· Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 71,3 % (63,8 %)

· Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,56 (-0,19) före utspädning; -0,56 (-0,19) efter utspädning

Den fullständiga Bokslutskommunikén bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.imsystech.com.

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2021 kl. 08:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted