Imsys på Stora Aktiedagen Stockholm 2 december

Imsys, börsens AI-bolag, utvecklas i högt tempo. 12 månader har gått sedan bolaget noterades och presenterades på förra årets Stora Aktiedagen Stockholm. Nu är vi med igen.

Den här gången ska vi prata om den snabba utvecklingen på marknaderna för artificiell Intelligens och betydelsefulla resultat av Imsys verksamhet. Inför 2022 beskrivs Imsys mål och vägen framåt. Imsys VD Magnus Stuart medverkar klockan 17.00 på torsdag 2 december.

Vad vill du veta om Imsys?

Passa på att ställa dina frågor till Imsys genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till [email protected] Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

Du hittar livesändningen på www.aktiespararna.se/tv/live. Dagen efter, publiceras presentationen på www.aktiespararna.se/tv/evenemang

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Rättelse: Imsys AB kallar till extrastämma den 29 april 2022

Detta är en rättelse av kallelse till extra bolagsstämma som offentliggjordes tidigare idag. Den tidigare kallelsen var felaktigt klassificerad som MAR.

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till extrastämma, fredagen den 29 april 2022


Imsys AB kallar till extrastämma den 29 april 2022

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till extrastämma, fredagen den 29 april 2022


Imsys enters into joint-venture agreement with US Company

Imsys AB has agreed to cooperate with Jonetix Corporation of USA, in a joint venture under the name Cyb-Tra-Safe AB (CTS).

The collaboration with Jonetix broadens Imsys' product offering in the markets for IoT and AI. Access to leading-edge technology for authentication, encryption and data security strengthens Imsys' competitiveness.

The solutions comply with next-generation requirements for data security.


Imsys ingår avtal om joint venture med USA-bolag

Imsys AB har avtalat med amerikanska Jonetix Corporation om att samarbeta inom ett joint venture under namnet Cyb-Tra-Safe AB (CTS).

Samarbetet med Jonetix breddar Imsys produkterbjudande inom marknaderna för IoT och AI. Tillgång till ledande teknik för autentisering, kryptering och datasäkerhet stärker Imsys konkurrenskraft. Lösningarna uppfyller krav på nästa generations datasäkerhet.


Imsys AB: Interim Report for 3rd Quarter, 9 months in financial year 2021-22

  • Launch of product programs for Artificial Intelligence AI and Internet of Things IoT
  • Agreement of test chip with Alice technology during third quarter of 2022
  • Relaunch of Imsys brand with new logo, graphic profile and website, www.imsys.ai

The third quarter of the financial year 1 November 2021 - 31 January 2022 marks a high pace in the business.


Imsys AB: Delårsrapport för 3:e kvartalet, 9 månader i verksamhetsåret 2021-22

  • Lansering av produktprogram för AI, Artificiell Intelligens och IoT, Internet of Things
  • Avtal om leverans av testchip med Alice-teknologin under tredje kvartalet 2022
  • Relansering av Imsys logotyp, grafiska profil och hemsida, nu med adress www.imsys.ai

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 november 2021 - 31 januari 2022 markerar fortsatt högt tempo i Imsys verksamhet.Imsys AB: VD-Brev Februari 2022

Imsys byter skepnad. Nu förstärker vi vår externa kommunikation. Under 2022 ska Imsys gå från okänd till känd. Resan har precis börjat och nu är vårt motto: A chip to build a dream on.


Imsys lanserar ny hemsida och ny profil:

A chip to build a dream on

Imsys breddar styrelsekompetensen och lanserar ny webb och ny grafisk profil utifrån bolagets fokus - att skapa gröna, energisnåla lösningar inom artificiell intelligens, AI, och Internet of Things, IoT.

Imsys letar samtidigt uppköp. Bolaget har identifierat flera kandidater där Imsys flexibla och högeffektiva teknologi ger uppenbara synergier.


Imsys AB: VD-Brev Januari 2022

Konkurrensmyndigheter i hela världen tänker upprätthålla konkurrensen inom design och tillverkning av mikroprocessorer. Här pågår konsolidering med höga värderingar sedan 2019.

I början av december stämde konkurrensmyndigheten i USA, FTC, Nvidia för att stoppa deras bud på ARM - världens ledande designföretag inom mikroprocessorer. Nvidia drog häromdagen tillbaka sitt bud på ARM.

Den nya världskartan över mikroprocessortillverkare börjar ta nya former.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted