IMSYS AB: Valberedningens förslag till Ordförande för styrelsen

Valberedningen har efter årsstämman fortsatt sitt arbete. Utgångspunkten för arbetet är att formulera vilka krav som ska ställas på Bolagets styrelseledamöter för att kunna förverkliga uppsatta kommersiella och tekniska mål.

Därefter har valberedningen utvärderat styrelsens arbete under verksamhetsåret för att identifiera vilka behov som ska prioriteras vid rekrytering av kandidater till den styrelse som valberedningen har uppgift att föreslå. Valberedningen har bestått av Stefan Mårtensson, ordförande och Stefan Blixt ledamot.

Valberedningen föreslår att extrastämma inkallas för nyval av Henry Sténson som ledamot i Imsys styrelse och föreslår att extrastämman även utser Henry Sténson som styrelsens ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Imsys AB: Produktprogram för IoT

Idag lanserar Imsys ett nytt produktprogram för applikationslösningar inom Internet of Things, IoT. Imsys är en svensk designer och tillverkare av mikroprocessorer av världsklass.

Förra veckan presenterades bolagets nya program för artificiell intelligens, AI.

De nya produkterna i IM-1000-serien bygger alla på Imsys unika arkitektur och innovationer. Produktprogrammet tar vara på Imsys erfarenheter från tidigare produkter i serien och från samarbeten med olika kunder sedan början av 2000-talet.

Produktprogrammet omfattar tre olika lösningar för IoT:

 • IM4000 IoT Engine
 • IM5000 IoT Intelligent Sensor
 • IM6000 IoT Gateway

* * *


Imsys AB: Fokus på artificiell intelligens.

Inför 2022 presenterar Imsys idag ett helt nytt produktprogram med applikationslösningar inom artificiell intelligens, AI. Imsys är en svensk designer och tillverkare av mikroprocessorer av världsklass.

De första produkterna i IM-AI-serien bygger alla på Alice-teknologin och på erfarenheter från samarbeten med olika kunder sedan 2018. Produktprogrammet omfattar tre olika lösningar för AI:

 • IM-AI-10 Smart Sensor
 • IM-AI-20 Automotive
 • IM-AI-30 Training


Imsys AB: Julbrev från VD

Decembermörkret viker och nu går vi mot ljusare tider. Snart sänker sig julfriden över oss. För mig som vd får jag tid till reflektion över ett mycket händelserikt år.

Först och främst ett varmt tack till alla våra medarbetare och konsulter, våra inspirerande samarbetspartners och Imsys många aktieägare. Tack för i år!

Jag ser fram mot ett fantastiskt 2022 och önskar alla ett riktigt Gott Nytt År.Delårsrapport för 2.a kvartalet och 6 månader per 31 oktober 2021

Verksamhetsårets andra kvartal 1 augusti - 31 oktober 2021 markerar accelererat tempo i verksamheten.

Målen är att etablera partnerskap inom AI med ledande aktörer inom fordon, säkerhet och telekom och att skapa kommersiella avtal inom försäljning och distribution av IM4000.


Imsys på Stora Aktiedagen Stockholm 2 december

Imsys, börsens AI-bolag, utvecklas i högt tempo. 12 månader har gått sedan bolaget noterades och presenterades på förra årets Stora Aktiedagen Stockholm. Nu är vi med igen.


Imsys AB kallar till Extrastämma den 15 december 2021

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till Årsstämma, onsdagen den 15 december 2021Imsys AB: Månadsbrev från VD

 • Testchip kommer om nio månader
 • Styrelsen tillförs viktiga erfarenheter
 • Imsys på Stora Aktiedagen i år igen

Oktober månad var händelserik för oss och vi nådde några viktiga mål: Vi har beslutat tillverka ett testchip. Vi har flera bra och konkreta kunddialoger. Tre mycket erfarna utvecklingsingenjörer ansluter till teamet och styrelsen breddar sin kompetens.


Imsys AB: Förtydliganden i senaste månadsbrevet

Eftersom flera aktieägare kommit med frågor efter Imsys senaste månadsbrev behöver vi förklara och förtydliga dess innehåll i två avseenden. Sammanfattningsvis innebär den rådande halvledarbrisen stora möjligheter för Imsys. Några förtydliganden om Imsys satsningar på att öka antalet patentansökningar inom vårt utvecklingsarbete.

 • Halvledarbristen är en möjlighet för Imsys
 • Imsys integrerar utvecklingsarbetet och patentansökning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted