Imsys AB: Månadsbrev för augusti från VD Magnus Stuart

Information är svårt. Extra svårt när sommaren smeker både aktieägare och ledning med kanske de sista varma vindarna. Månadsbrevet för augusti kan sammanfattas i följande punkter:

  • Potentialen i avtalet med Mindchip
  • Förstärkt global försäljningsorganisation
  • Kommersiell utveckling av ALICE
  • Imsys affärsmodell

Avtalet med Mindchip

Först och främst är jag nöjd över avtalet Imsys träffat med Mindchip den 16 augusti. Detta samarbete ger oss tillgång till en mycket kompetent partner, med gott renommé som har tillgång till ett stort antal volymkunder i Asien.

Mindchip har identifierat många olika applikationer som har stor potential, där man bedömer att IM4000 möter kundernas krav och att applikationerna har tillräckligt stora volymer. Utvecklingsarbetet i Mindchip-samarbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med slutkunder. När detta är slutfört, vilket enligt plan sker inom 6-9 månader, påbörjas leveranserna till slutkund. Tempot i Asien är högt och det kommer hela tiden in nya projekt.

Avtalet ger Imsys fördelar genom att samarbetet byggs upp i två steg; först utveckling av applikationer för IM 4000 med möjlighet till flexibel anpassning till olika kundbehov i direkt samarbete med kund, därefter med aktivt försäljningsarbete riktat till volymkunder i Asien.

Avtalet innebär applikationsdriven försäljning med IM 4000 som kärnkomponent, baserad på flexibla lösningar för olika kundbehov. En typisk kund behöver 5-15 miljoner enheter per år. Nivån skiljer sig från avtalets minikvantiteter. Mindchip har varit tydliga med att man inte vill äventyra kontraktsförhållandet med Imsys genom att utfästa stora volymer. Man säger samtidigt att rätt lösning med rätt kvalitet leder till stora volymer. Detta har varit en av de frågeställningar som diskussionerna kring avtalet har rört sig kring.

Det är Imsys uppfattning att om det inledande arbete går planenligt så representerar avtalet en potential om 10-30 miljoner enheter av IM4000, årligen inom 2-4 år. Om det tillkommer fler kunder så ökar potentialen.

Utbyggnad av försäljning och distribution

Den här modellen för försäljning och distribution kommer vi att implementera på andra marknader. Imsys arbetar nu med att identifiera möjliga distributionspartners i Europa och USA. Vi räknar med att detta kan resultera i avtal med distributionspartners inom 6-9 månader och leveranser till slutkund inom 2-4 år.

Mer om ALICE

Försäljningsarbetet för ALICE-teknologin representerar en annan modell. ALICE kan lite slarvigt beskrivas som en supermikroprocessor som kan göra mer än 100 000 gånger fler beräkningar än IM4000 per tidsenhet. Den kan dessutom hantera flera olika, och mer komplexa beräkningsuppgifter.

Utvecklingsarbetet av ALICE som faktisk inleddes så tidigt 2017, byggde då på ett antal hypoteser om framtida marknadskrav på avancerade mikroprocessorer. Imsys förutsägelser stämde. I dag finns marknaden. Utvecklingsarbetet och vår design visar att Alice-teknologin når upp till kravspecifikationerna.

I dag pågår flera processer med industriella kunder med volymapplikationer. Från inledning av ett produktprojekt tar det mellan 2-4 år innan produkten finns på marknaden. Först då skapas löpande licensintäkter för Imsys. Ofta innebär sådana större projekt, ett eller flera mellansteg med så kallade mile-stone payments.

Imsys affärsmodell

I frågor från aktieägare undrar man över Imsys affärsmodell. Återkommande frågor handlar om vilka investeringar som krävs innan produkter med ALICE når marknaden.

Imsys designar mikroprocessorer. Själva tillverkningen av kretsar sker hos specialiserade underleverantörer. Några få aktörer som Intel, Samsung och Bosch gör både sin design och har egna tillverkningsenheter, medan huvuddelen av Imsys konkurrenter använder sig av samma underleverantörer som oss för tillverkningen. Skälet till detta är de stora investeringarna och den högspecialiserade kompetens som krävs för tillverkningsprocessen.

Imsys har, precis som sin enormt mycket större konkurrent ARM, enbart design av mikroprocessorer som fokus för sin verksamhet. Vi, precis som ARM säljer IP-licenser. Professionella kunder kombinerar olika aktörers IP (Immaterial Property) och skapar på så sätt egna, helt unika lösningar. Det är i sådana sammanhang ALICE-teknologin ingår som en viktig del. Med ALICE- prestanda kittlar tanken på vilka möjligheter som finns.

MAR

Denna information är sådan information som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 2/9, 2021 kl. 11:00 CET

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och företagets operativa och finansiella resultat. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte finnas några garantier för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för pressmeddelandet. Bolaget förbinder sig inte att publicera uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter än vad som krävs enligt gällande värdepapperslagar eller regler eller tillämpliga börsregler.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.


Imsys AB: Månadsbrev från VD

Verksamheten ökar tempot inför nästa fas i utvecklingsprocessen. Teamet jobbar med målet att slutföra hela designen så att vi kan producera ett testchip under första halvåret 2022.

  • Finansiering klar
  • Mycket positiva resultat från vårens patentansökningar
  • Specifikationer för IM4000 och ALICE tas emot positivt
  • Rekryteringar som stärker team för utvecklingsarbetet inom hårdvaran
  • Halvledarkrisen öppnar för möjlighet
IMSYS AB: Kortare väg till intäkter för IM4000

Imsys samarbetet med Mindchip inleds med två stora projekt inom sensorområdet för IoT.Imsys AB utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant

Imsys har idag utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för handeln i Bolagets aktie. Imsys aktie är noterad på Nordic Growth Markets (NGM), Nordic SME. Uppdraget som likviditetsgarant påbörjas måndagen den 20 september 2021.


Imsys AB: Delårsrapport för första kvartalet i verksamhetsåret 2021-22

Verksamhetsårets första kvartal, 1 maj - 31 juli 2021, inleder ett nytt verksamhetsår. Imsys mål för verksamhetsåret är att etablera partnerskap inom AI med ledande aktörer inom fordon, säkerhet och telekom. Imsys mål är också att skapa kommersiella samarbetsavtal inom försäljning och distribution av komponenter.


Imsys publishes specifications for IM4000 and Alice1000

In order to provide information of Imsys products and technology, Imsys today publishes documentation with description of systems solutions and technical information for Alice1000 and IM4000, available for download from the Company's website.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted