Imsys AB: Julbrev från VD

Decembermörkret viker och nu går vi mot ljusare tider. Snart sänker sig julfriden över oss. För mig som vd får jag tid till reflektion över ett mycket händelserikt år.

Först och främst ett varmt tack till alla våra medarbetare och konsulter, våra inspirerande samarbetspartners och Imsys många aktieägare. Tack för i år!

Jag ser fram mot ett fantastiskt 2022 och önskar alla ett riktigt Gott Nytt År.

Några höjdpunkter från 2021

2021 var vårt första år som noterat bolag.

 • Imsys säkrade finansiering på 25 MSEK.
 • Imsys tecknade de första kundavtalen för IM4000 med Mindchip.
 • Vi kom in med fem nya patentansökningar som alla stärker vår marknadsposition.
 • Alice-teknologin följer planen och placerar nu Imsys som en av de mest konkurrenskraftiga lösningarna på den internationella AI-marknaden.
 • Genom flera strategiska rekryteringar har vi byggt upp ett starkt utvecklingsteam

Det här jobbar vi vidare med 2022

Från okänd till välkänd

Imsys är relativt okänt bland investerare, men framför allt bland potentiella kunder. Om vi blir mer kända kommer Imsys att komma med i fler kundsammanhang. Det ger fler affärer. Det gäller för både IM4000 och Alice-teknologin. Vi har som ett av målen för 2022 att gå från okänd till känd. Det räcker inte med att vara bäst - kunderna måste köpa våra produkter.

Ett steg i strategin för detta är den nya hemsida vi lanserar under i början av nästa år.

Vi ska bli bättre på att berätta att vi kan leverera prestanda i världsklass, att våra produkter är mycket effektiva och att vi har lång erfarenhet - det har nästan ingen förstått.

Våra konkurrenter i USA, Storbritannien och Israel tillförs kapitalinjektioner på hundratals miljoner dollar. Värderingarna är inte i miljoner, utan miljarder, oftast dollar. Imsys kapitalinjektioner är mindre. Å andra sidan utnyttjar vi vår längre erfarenhet vilket gör att vi kan använda kapitalet effektivare. Jag anser att vår balans mellan kundvärden, teknisk utveckling, patentansökningar och försäljning är minst lika effektivt i att skapa värden.

Alla nyetablerade konkurrenter saknar Imsys unika systemarkitektur. Lägg därtill det faktum att vi kan utnyttja redan beprövade konstruktioner när vi bygger upp vår Alice-teknologi. Det ger Imsys ett försprång. Framförallt är vår teknik effektivare för att lösa komplexa kundproblem. Vår teknik är genom den unika systemarkitekturen världsledande. Energieffektivitet är vad halvledarvärden fokuserar på. Det ska vi kommunicera tydligare. Dessutom kommer vår marknadsavdelning att förstärkas under 2022. Rekrytering av nyckelmedarbetare pågår redan.

Order för IM4000

IM4000 är vår instegsprodukt. Den visar Imsys unika design och löser olika uppgifter inom IoT. Intäkterna ligger inte i framtiden utan ligger redan under 2022, måhända inte i stora volymer, men jag är övertygad att de tydligt visar riktningen. Vi har redan kandidater för att bli första lanseringskund. Om allt går som planerat inleds leveranser första halvåret 2022.

Order för Alice

Under drygt två år har vi haft täta dialoger med kunder för att arbeta igenom deras behov av beräkningskraft för AI. Marknaden är stark och behovet att finna effektiva lösningar driver utvecklingen framåt. Med de kunddialoger Imsys har ser vi utmärkta möjligheter att nå vårt marknadsmässiga genombrott. En order för Alice-teknologin innebär inte bara trovärdighet utan viktiga intäkter.

AI-marknaden rör sig snabbt. Imsys kommer att öka takten ytterligare nästa år med nya strategiska samarbeten och stärkt kommunikation till kunder och intressenter.

Det kommer inte att bli långtråkigt!

Uppland Väsby i december 2021

Magnus Stuart

VD

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Bokslutskommuniké och 4:e kvartalet för verksamhetsåret 2021-22

 • Demonstrator för AI lösning - presenterad för kund i Tyskland
 • Joint-venture bolag med Jonetix inom autentisering
 • Patentarbetet visar lovande resultat

Verksamhetsårets fjärde och sista kvartal, 1 februari - 30 april 2022 har genomförts i intensivt tempo. Bolagets kostnadsutveckling och resultat för fjärde kvartalet är i linje med planerad nivå. Viktigt delmål under är att Imsys har en demonstrator som stärker våra säljaktiviteter.    

Utfallet för 12 månadersperioden 2021-22 jämfört med föregående verksamhetsår, markerar bolagets ökade investeringar i teknologin och patent.


Beslut om tidigareläggande av Bokslutskommuniké

Imsys AB har beslutat att tidigarelägga publicering av Bolagets bokslutskommuniké.


Kommuniké: Beslut vid Extrastämma i Imsys AB den 29 april 2022

Extrastämma i Imsys AB 556213-1614 har den 29 april avhållits i enlighet med kallelsen.  Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls dagens extrastämma genom poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen på extrastämman eller genom personliga ombud med fullmakt.


Rättelse: Imsys AB kallar till extrastämma den 29 april 2022

Detta är en rättelse av kallelse till extra bolagsstämma som offentliggjordes tidigare idag. Den tidigare kallelsen var felaktigt klassificerad som MAR.

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till extrastämma, fredagen den 29 april 2022


Imsys AB kallar till extrastämma den 29 april 2022

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till extrastämma, fredagen den 29 april 2022


Imsys enters into joint-venture agreement with US Company

Imsys AB has agreed to cooperate with Jonetix Corporation of USA, in a joint venture under the name Cyb-Tra-Safe AB (CTS).

The collaboration with Jonetix broadens Imsys' product offering in the markets for IoT and AI. Access to leading-edge technology for authentication, encryption and data security strengthens Imsys' competitiveness.

The solutions comply with next-generation requirements for data security.


Imsys ingår avtal om joint venture med USA-bolag

Imsys AB har avtalat med amerikanska Jonetix Corporation om att samarbeta inom ett joint venture under namnet Cyb-Tra-Safe AB (CTS).

Samarbetet med Jonetix breddar Imsys produkterbjudande inom marknaderna för IoT och AI. Tillgång till ledande teknik för autentisering, kryptering och datasäkerhet stärker Imsys konkurrenskraft. Lösningarna uppfyller krav på nästa generations datasäkerhet.


Imsys AB: Interim Report for 3rd Quarter, 9 months in financial year 2021-22

 • Launch of product programs for Artificial Intelligence AI and Internet of Things IoT
 • Agreement of test chip with Alice technology during third quarter of 2022
 • Relaunch of Imsys brand with new logo, graphic profile and website, www.imsys.ai

The third quarter of the financial year 1 November 2021 - 31 January 2022 marks a high pace in the business.


Imsys AB: Delårsrapport för 3:e kvartalet, 9 månader i verksamhetsåret 2021-22

 • Lansering av produktprogram för AI, Artificiell Intelligens och IoT, Internet of Things
 • Avtal om leverans av testchip med Alice-teknologin under tredje kvartalet 2022
 • Relansering av Imsys logotyp, grafiska profil och hemsida, nu med adress www.imsys.ai

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 november 2021 - 31 januari 2022 markerar fortsatt högt tempo i Imsys verksamhet.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted