Imsys AB: Inleder samarbete kring radarapplikationer.

Imsys AB och My-Konsult System AB har idag tecknat en avsiktsförklaring för att utvärdera förutsättningarna för samarbete. My-Konsult System AB är verksamt inom avancerade militära system och levererar integrerade system inom radarteknik. Parternas avsikt är att utvärdera varandras kunskaps- och teknikportföljer i syfte att samarbeta.

Imsys och My-Konsult är båda högteknologiska företag med spetskompetens inom kunskapsintensiva områden som mikroprocessorer för AI- och radarsignalbehandling. Företagen har beslutat att utvärdera möjligheter till gemensam utveckling av mjukvarulösningar för radarsignaler som använder artificiell intelligens (AI) för användning i radarsensorer. Den här tekniken är framtidens lösning för bilindustrin. Syftet är att utveckla en mjukvarulösning väl anpassad till Imsys mikroprocessorarkitektur.

- Vi ser radar som det framtida sättet att övervaka fordons rörelser, säger Magnus Stuart, VD för Imsys.

Radar erbjuder mer detaljerad information till fordonets informationssystem. Radar har potential att ge ökad säkerhet genom ökad detaljnivå vid övervakning både inuti fordon och på externa objekt. Med Imsys högeffektiva mikroprocessor och My-Konsults avancerade radarkompetens förväntar vi oss att kunna skapa mjukvarulösningar som genom AI förädlar informationen.

Vi avser också att samarbeta kring konkreta kundprojekt tillsammans inom dessa områden, säger Anders Grenstad, VD för Scandinavian Astor Technologies AB som är moderbolag för My-konsult. Anders Grenstad är pensionerad Amiral i den svenska flottan.

Tillsammans har vi identifierat att det finns efterfrågan på AI inom radar särskilt för lösningar i form av mjukvaror och vi ser därför att det finns ett fönster i marknaden som vi vill fylla, fortsätter Magnus Stuart.

Imsys processorer är imponerande. De har hög prestanda och låg energiförbrukning, därför vill My-konsult utvärdera dem för att användning i våra avancerade radarstörningssystem, avslutar Anders Grenstad.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.


Imsys AB: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020-21

Verksamhetsåret 1 maj 2020- 30 april 2021 har inneburit ett genombrott för Imsys. Genom publicitet och direkta kontakter har information om Bolagets lösningar och teknik nått ut till potentiella kunder, till intressenter och till aktiemarknaden.

De mål som ställdes upp inför noteringsbeslutet har uppnåtts.


Imsys AB: Month of May Letter from the CEO

Imsys' business continues to develop in a positive direction at a high pace.

· The launch of IM4000 is developing according to plan

· Two more patent applications will be filed in June 2021!


Imsys AB: Månadsbrev för maj från VD Magnus Stuart

Imsys verksamhet fortsätter att utvecklas i positiv riktning med högt tempo.

 • Lanseringen av IM4000 utvecklas enligt plan
 • Två ytterligare patentansökningar lämnas in under juni 2021

Imsys AB signs Letter of Intent for IM 4000

 • Volume sales of IM 4000
 • Three year agreement with Mindchip to be finalized within 2 weeks

IMSYS tecknar Letter of Intent för IM 4000

 • Volymförsäljning av IM 4000
 • Tre årigt avtal med Mindchip som ska slutföras inom 14 dagar

Imsys AB: Monthly Letter from CEO

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.

Imsys business continues its positive development and direction in accordance to plan.

 • Commercial launch of product IM4000 scheduled for June 2021!
 • Two patent applications ready and scheduled for registration in May 2021!
 • External evaluation of Alice design has received green light for next step!


Imsys AB: April månadsbrev från VD Magnus Stuart

Imsys verksamhet fortsätter att utvecklas i positiv riktning enligt plan.

 • Lanseringen av IM4000 sker i juni 2021!
 • Två patentansökningar lämnas in under maj 2021!
 • Extern utvärdering av Alice har givit godkänt - och grönt ljus för nästa steg!


Imsys AB: Monthly Letter from CEO

A March letter reporting business to develop positively. Imsys attracting new shareholders and the share price is in rising. Imsys' internal evaluations indicating that our technology, ALICE, is competitive in a market that is expected to reach sales volumes of USD 5 billion by 2025. IM4000 is approaching its launch and may start generating revenue soon.


Imsys AB: Månadsbrev från VD

Imsys verksamheten har utvecklats positivt under mars. Bolaget får nya aktieägare och aktiekursen stiger. Imsys interna utvärderingar ser att vår teknik, ALICE, är konkurrenskraftig på en marknad som förutses omsätta 5 miljarder USD 2025. IM4000 närmar sig lansering och kan börja generera intäkter inom kort.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted