Imsys AB: Delårsrapport för första kvartalet i verksamhetsåret 2021-22

Verksamhetsårets första kvartal, 1 maj - 31 juli 2021, inleder ett nytt verksamhetsår. Imsys mål för verksamhetsåret är att etablera partnerskap inom AI med ledande aktörer inom fordon, säkerhet och telekom. Imsys mål är också att skapa kommersiella samarbetsavtal inom försäljning och distribution av komponenter.

Under det förra verksamhetsåret togs viktiga steg när Imsys aktie handlades för första gången, den 29 december 2020. Genom noteringen på NGM, Nordic SME lista, har Bolaget också blivit mera synligt för kunder, för aktieägare och intressenter. Detta är ett stort värde, speciellt för Imsys som är ett bolag med stora tillväxtambitioner.

Bolagets kostnadsutveckling och resultat för första kvartalet av verksamhetsåret 2021-22 följer väl Bolagets planering av sin verksamhet. Faktureringen har påverkats negativt av pandemin.

För verksamhetsårets första kvartal redovisar Imsys följande resultat:

  • Omsättning uppgick till 61 Tkr (228 Tkr)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 233 Tkr (- 1 503 Tkr)
  • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 2 794 Tkr (1 241 Tkr)
  • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 76,5 % (67,8 %)
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,15 (-0,11)

Den fullständiga Delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.imsystech.com.

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruks förordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2021 kl. 08:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Imsys AB: Månadsbrev från VD

Verksamheten ökar tempot inför nästa fas i utvecklingsprocessen. Teamet jobbar med målet att slutföra hela designen så att vi kan producera ett testchip under första halvåret 2022.

  • Finansiering klar
  • Mycket positiva resultat från vårens patentansökningar
  • Specifikationer för IM4000 och ALICE tas emot positivt
  • Rekryteringar som stärker team för utvecklingsarbetet inom hårdvaran
  • Halvledarkrisen öppnar för möjlighet
IMSYS AB: Kortare väg till intäkter för IM4000

Imsys samarbetet med Mindchip inleds med två stora projekt inom sensorområdet för IoT.Imsys AB utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant

Imsys har idag utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för handeln i Bolagets aktie. Imsys aktie är noterad på Nordic Growth Markets (NGM), Nordic SME. Uppdraget som likviditetsgarant påbörjas måndagen den 20 september 2021.


Imsys AB: Delårsrapport för första kvartalet i verksamhetsåret 2021-22

Verksamhetsårets första kvartal, 1 maj - 31 juli 2021, inleder ett nytt verksamhetsår. Imsys mål för verksamhetsåret är att etablera partnerskap inom AI med ledande aktörer inom fordon, säkerhet och telekom. Imsys mål är också att skapa kommersiella samarbetsavtal inom försäljning och distribution av komponenter.


Imsys publishes specifications for IM4000 and Alice1000

In order to provide information of Imsys products and technology, Imsys today publishes documentation with description of systems solutions and technical information for Alice1000 and IM4000, available for download from the Company's website.


Imsys publicerar specifikationer för IM4000 och Alice1000

I syfte att lämna information om Imsys produkter och teknologi, publicerar Imsys idag dokumentation med beskrivning av systemlösningar och tekniska specifikationer för Alice1000 och IM4000 på hemsidan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted