Imsys publishes specifications for IM4000 and Alice1000

In order to provide information of Imsys products and technology, Imsys today publishes documentation with description of systems solutions and technical information for Alice1000 and IM4000, available for download from the Company's website.


Imsys publicerar specifikationer för IM4000 och Alice1000

I syfte att lämna information om Imsys produkter och teknologi, publicerar Imsys idag dokumentation med beskrivning av systemlösningar och tekniska specifikationer för Alice1000 och IM4000 på hemsidan.


Imsys tar upp lån om 25 MSEK för att accelerera utveckling och marknadsföring

I syfte att tillföra kapital för att accelerera utvecklingen av Imsys teknologi och för att stärka marknadsorganisation, har Imsys styrelse beslutat att genomföra lånefinansiering om 25 miljoner.IMSYS AB: Monthly letter of August from the CEO

Information is difficult. It's extra difficult, when the summer wind caresses both shareholders and management with perhaps the last warm winds. The monthly newsletter for August can be summarized in the following points:

 • The potential of the agreement with Mindchip
 • Strengthened global sales organization
 • Commercial development of ALICE
 • Imsys business model

Imsys AB: Månadsbrev för augusti från VD Magnus Stuart

Information är svårt. Extra svårt när sommaren smeker både aktieägare och ledning med kanske de sista varma vindarna. Månadsbrevet för augusti kan sammanfattas i följande punkter:

 • Potentialen i avtalet med Mindchip
 • Förstärkt global försäljningsorganisation
 • Kommersiell utveckling av ALICE
 • Imsys affärsmodell

IMSYS signs agreement with Mindchip

Imsys and Mindchip have today signed an agreement on the framework for the collaboration in accordance with the Letter of Intent that was previously communicated.

 • Product launch agreement
 • Volume of IM 4000 guaranteed of at least 4 million units
 • Five-year agreement
 • Important application collaboration is initiated through the agreement

IMSYS tecknar avtal med Mindchip

Imsys och Mindchip, har idag tecknat avtal om ramarna för samarbetet i enlighet med det Letter of Intent som tidigare kommunicerats.

 • Lanseringsavtal
 • Volymorder av IM 4000 garanterar minst 4 miljoner enheter
 • Femårigt avtal
 • Viktigt applikationssamarbete inleds genom avtalet

Imsys AB: Månadsbrev för juni -juli från VD Magnus Stuart

Imsys verksamhet har under sommaren fortsätt att utvecklas i positiv riktning med högt tempo.

 • Etablering av marknadsföring genom internationell distribution
 • Fordonsindustrins efterfrågan växer
 • Viktiga rekryteringar slutförda


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted