Delårsrapport Q2 2017

Andra kvartalet april - juni 2017

  • Nettoomsättningen för perioden var 21,0 Mkr (24,9) vilket är en minskning med 15 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA uppgick till -1,3 Mkr (-6,2) vilket är en förbättring med 4,9 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA marginalen uppgick till -7,3% (-26,1%)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,5 Mkr (-6,5) vilket är en förbättring med 5,0 Mkr jämfört med andra kvar- talet 2016
  • Resultat per aktie uppgick till -0,28 kr (-1,19)
  • Kassaflödet för perioden är 1,4 Mkr (-0,5), vilket är en förbättring med 1,9 Mkr jämfört med samma period föregående år och även en förbättring jämför med föregående kvartal

Kommentarer till verksamheten

Försäljning och resultat
hubbr Gruppen ser under det andra kvartalet effekten av det hårda arbete som organisationen lagt ned på att förbättra lönsamheten. Omsättningen minskade med 15,5 % till 21,0Mkr (24,9). EBITDA resultatet för andra kvartalet uppgick till -1,3 Mkr, vilket är en förbättring med 4,9 Mkr jämfört med föregående år.

Effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogrammet får fortsatt tydlig effekt under kvartalet
Effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogrammet får fortsatt tydlig effekt under kvartalet, vilket vi kan se i ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. Hubbr gruppen ser löpande över sin kostnadsmassa för att kunna leverera ett positivt resultat till aktieägarna.

Väsentliga händelser under perioden

  •  Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  2017-07-09 tillträdde Peter Öster som VD och koncernchef. Mattias Kellquist efterträdde samtidigt Peter Öster som styrelsens ordförande
  • 2017-07-10 ansökte och beviljades följande koncernbolag företagsrekonstruktion: hubbr AB, Vendator Callcenter AB, Makalös AB, hubbr People AB och hubbr Contact Center AB
  • 2017-08-14 fattade tingsrätterna, med stöd av de större fordringsägarna, beslut om att företagsrekonstruktionerna skall få fortgå till åtminstone 2017-10-10

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för kvartal tre 2017 lämnas senast den 24
nov 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 25 augusti 2017

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Peter Öster, VD
Tel 070-5533886
peter.oster@hubbr.se

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2015


Delårsrapport Q2 2015


Delårsrapport Q1 2015


Årsredovisning 2014


Bokslutskommuniké 2014


Delårsrapport Q3 2014


Delårsrapport Q2 2014


Delårsrapport Q1 2014


Årsredovisning 2013


Bokslutskommuniké 2013


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted