Kallelse till årsstämma i Vendator

Aktieägarna i Vendator AB (publ) (556543-0146) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl 17.00 å Gustavslundsvägen 143, Alviks Strand.


Erik Rönnby ny VD


Ny VD rekryterad


Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2011

Fjärde kvartalet
* Nettoomsättning 40,3 (44,5) MSEK. För jämförbara delar av verksamheten minskade omsättningen med 8,8 procent.
* Rörelseresultat -1,8 (3,6) MSEK. Justerat för engångskostnader var rörelseresultatet 0,6 MSEK.
* Resultat efter finansiella poster -1,8 (3,8) MSEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,4 (-0,4) MSEK.
* Resultat per aktie -0,06 (0,19) SEK.

Helåret
* Nettoomsättning 153,8 (159,9) MSEK. För jämförbara delar av verksamheten ökade omsättningen med 0,6 procent.
* Rörelseresultat -3,4 (-8,2) MSEK. Justerat för engångskostnader var rörelseresultatet -1,0 MSEK.
* Resultat efter finansiella poster -3,5 (-8,5) MSEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,6 (-0,8) MSEK.
* Resultat per aktie -0,12 (-0,29) SEK.


Vendators valberedning utsedd

Valberedningen har utsetts i enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2011. Valberedningen har följande sammansättning:


Delårsrapport januari - september 2011

Negativt resultat i tredje kvartalet
Under tredje kvartalet 2011 visade Vendator ett negativt resultat, vilket var väntat med tanke på att volymerna är låga under sommarmånaderna och att det tredje kvartalet normalt är bolagets sämsta. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -15,9 procent och rörelseresultatet till -4,8 MSEK. Det är en försämring jämfört med tredje kvartalet 2010 som till stor del beror på en justering av omstruktureringskostnader med 2,5 MSEK i tredje kvartalet 2010. Resultatet påverkades också negativt av kostnader för att investera i ett större projekt inom affärsområde Field Marketing. Den investeringen väntas ge avkastning senare under året och ytterligare stärka affärsområdet som för årets första nio månader haft en positiv resultatutveckling jämfört med föregående år. Affärsområde Konsult har alltid låg aktivitet i juli och augusti, men har en stark orderingång som kommer att ge resultat i fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet 2012. Inom affärsområde Telemarketing var volymerna för årets första nio månader lägre än föregående år. Den trenden kommer att fortsätta under fjärde kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt som en följd av resultatet.


Delårsrapport januari - juni 2011

Andra kvartalet
* Nettoomsättning 42,5 (44,3) MSEK. För jämförbara delar av verksamheten ökade omsättningen med 3,9 procent.
* Rörelseresultat 0,6 (-7,3) MSEK.
* Resultat efter finansiella poster 0,6 (-7,6) MSEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,3 (1,5) MSEK.
* Resultat per aktie 0,02 (-0,40) SEK.

Första sex månaderna
* Nettoomsättning 83,5 (87,7) MSEK. För jämförbara delar av verksamheten ökade omsättningen med 3,5 procent.
* Rörelseresultat 3,1 (-10,5) MSEK.
* Resultat efter finansiella poster 3,0 (-10,9) MSEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,7 (0,8) MSEK.
* Resultat per aktie 0,10 (-0,57) SEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted