Host Property initierar skriftligt förfarande för att efterfråga ändringar av villkoren för bolagets noterade obligationslån som förfaller 2022

SKRIFTLIGT FÖRFARANDE

Host Property AB (publ) ("Bolaget") har instruerat Nordic Trustee & Agency AB ("Agenten") att initiera ett skriftligt förfarande ("Skriftlig Förfarande") för att efterfråga obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar av villkoren ("Villkoren") för Bolagets utestående 500 000 000 SEK seniort säkerställda och garanterade obligationslån med rörlig ränta (ISIN: SE0013486057) ("Obligationen").

De föreslagna ändringarna av Villkoren innefattar, bland annat, justerade finansiella nyckeltal samt ytterligare säkerhet. Vänligen se kallelsen till det skriftliga förfarandet daterad den 14 september 2020 ("Kallelse till Skriftligt Förfarande") för en mer detaljerad beskrivning av samtliga föreslagna ändringar.

Kallelse till Skriftligt Förfarande finns tillgänglig på Agentens hemsida, www.nordictrustee.com och finns även bifogad detta meddelande. Det Skriftliga Förfarandet genomförs i enlighet med artikel 21 (Written Procedure) i Villkoren. Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Norge att agera förfrågningsagent ("Förfrågningsagenten").

Viktig information avseende röstnings- och samtyckesavgift:

Om föreslagna ändringar godkänns kommer obligationsinnehavare att erhålla en röstningsavgift om 0,25 procent av det nominella belopp varje obligationsinnehavare innehar obligationer och röstar för genom att avge en giltig röst före tidsfristen för att avlägga röst har löpt ut (motsvarande 625 SEK per Obligation) i enlighet med Kallelse till Skriftligt Förfarande. Obligationsinnehavare kommer att vara berättigade till röstningsavgiften oavsett om de röstar för eller mot de föreslagna ändringarna av Villkoren. Obligationsinnehavare som inte avger någon röst avseende de föreslagna ändringarna kommer inte att vara berättigade till röstningsavgiften.

Om de föreslagna ändringarna godkänns kommer alla obligationsinnehavare vidare, oavsett om de avlägger röst eller ej, erhålla en samtyckesavgift om 0,75 procent av det nominella beloppet för varje Obligation obligationsinnehavaren äger (motsvarande 1 875 SEK per Obligation).

Vänligen se Kallelse till Skriftligt Förfarande för detaljerad information avseende det Skriftliga Förfarandet, röstkrav, majoritets- och beslutförhetskrav, villkor för utbetalning av röstnings- och samtyckesavgift samt viktiga datum och tidsplan.

14 september 2020

För frågor rörande röstningsavgiften eller samtyckesavgiften, vänligen kontakta Förfrågningsagenten på följande e-postadress eller telefonnummer:

Nordea Bank Abp, filial i Norge
E-postadress: NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Telefonnummer: +45 61 61 29 96

Kontaktperson på Bolaget:

Christian Fuhr
E-postadress: christian.fuhr@host.no
Telefonnummer: +47 98 22 85 16

Denna information är sådan information som Host Property AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020 kl. 12:00.

Host Property AB - October 2020

Market update


Press release 25.09.2020

Host Property AB (publ) cancels the written procedure initiated on 14 September 2020
HOST PROPERTY AB 1H2020 MARKET UPDATE

HOST PROPERTY - TAKING OWNERSHIP OF HOTEL OPERATIONS


Invitation to 2Q2020 Results Presentation

Host Property AB - Invitation to 2Q2020 Results Presentation - Teleconference 31. August at 09:00


Press release 06.08.2020

Host Property AB - Hotel operation - Change of ownership


Quarterly report
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOST PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Host Property AB (publ), org.nr 556987-4158 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Studentgatan 6 i Malmö.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted