Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

HL18 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm

HL18 Property Portfolio AB (publ) ("HL18" eller "Bolaget") emitterade den 28 oktober 2021 seniora säkerställda obligationer om 550 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 4,90 procentenheter med ett slutligt förfall i oktober 2024.

Enligt villkoren för Obligationerna har HL18 åtagit sig att, inom tolv månader från emissionsdagen, notera Obligationerna på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett obligationsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hl18propertyportfolio.se, och Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli den 26 oktober 2022.

Stockholm den 21 oktober 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD

Telefon: 070 336 84 75

Mail: [email protected]

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022, kl. 17:00 CEST.

Om HL18:

HL18 är ett dotterbolag till Oscar Properties Holding AB (publ) och bildades 2021 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted