Välkommen på investerarträff i Stockholm, onsdagen 6 december

Tändstickspalatset, Banksalen, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Mellan kl 18.00 - 19.00
Anmälan till: info@hemcheck.com senast 1/12

Hör Annelie Brolinson, VD, ge en lägesrapport om vad som hänt och vilka aktuella arbeten som pågår. Du kommer även få veta mer om de framsteg som skett med teknikutvecklingen under hösten och hur arbetet mot CE-märkning fortskrider. Under minglet ges även möjlighet att träffa representanter från bolagets styrelse.

Välkomna!

Nyhetsbrev 2017-11-16

För mer information:
Hemcheck Sweden AB (publ)
556811-5272

Annelie Brolinson, vd
Tel: +46 70 288 08 26
annelie.brolinson@hemcheck.com
www.hemcheck.com

Om hemCheck
hemCheck utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (Helge) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för sjukvården. hemCheck erbjuder en lösning som detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till prov- tagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen.

Hemcheck Sweden AB (publ) är ett publikt medicintekniskt aktiebolag baserat i Karlstad, Sverige. Hemcheck är noterat på Nasdaq First North Stockholm. HemCheck grundades 2010 baserat på en uppfinning av Dr. Mathias Karlsson.

Checkpoint - ett nyhetsbrev från HemCheck, November 2017

Ny avläsare förbättrar säkerheten - och sparar tid

Nu har den manuella avläsningen av patientnära hemolystestet Helge blivit digital. En utveckling som ska göra användandet både enklare, snabbare och säkrare.HemCheck söker nya svar - tillsammans med forskare från Karolinska Institutet

HemCheck söker nya svar - tillsammans med forskare från Karolinska Institutet. Nytt projekt, nytt samarbete och en möjlighet att göra skillnad. Tillsammans med en forskare från Karolinska Institutet ska HemCheck söka svar på hur vanligt förekommande hemolys är vid blodgasanalyser.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär