Kvartalsrapport kv 3 2020 H&D Wireless AB

H&D Wireless projekt och affärer har fortsatt haft stor påverkan från Covid-19 pandemin. H&D Wireless personal har varit i korttidspermittering även under juli och augusti. Detta som ett resultat av att våra huvudkunder drabbats av konsekvenserna av Covid-19 och haft personalen i korttidspermittering även under sommaren samt neddragen fart i produktion, vilket efter sommaren gått upp till full fart igen. Totalt redovisas ett resultat på -7,2MSEK från produkt och tjänsteförsäljning för kvartalet, vilket är bättre än de flesta tidigare kvartal, förutom Q2 som var extraordinärt. Glädjande kan vi säga att vi inte tappat något projekt eller kund under Covid-19 och alla har t.o.m varit mycket intresserade av att fortsätta utvärderingar. Även om det konkreta arbetet med projekten och investeringsbeslut förenats pga. Covid-19, så är intresset tydligt och i flera fall ökande för HDWs digitala lösningar.

Tredje kvartalet 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (f.g Kv2 5,1 MSEK/f. g år Kv3 5,1 MSEK).

- Övriga intäkter i kvartalet 0,8 MSEK är hänförliga till den licens för att tillverka utgångna moduler som såldes till Avnet i kvartal 2.

- Periodens resultat -7,2 MSEK (f. g Kv2 2,8 MSEK/f. g år Kv3 -10,9 MSEK).

- Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (f.g. kv 0,05 kr)

- Likvida medel i koncernen uppgick till 2,7 MSEK vid periodens slut (f.g. kv1 2,6 MSEK)

- I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 45,8 MSEK (f.g. år 55,7 MSEK) vilket ger en soliditet om 63% (f.g. år 53%).

- Under året 2019 gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 5,6 MSEK (f.g. år 9,5 MSEK), främst hänförlig till transaktionen med MVV Holding AB konkursbo och förvärvet av MVV Information Technology AB samt MVV Industry Lab AB.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Parker-Hannifin AB signerar licensavtal med H&D Wireless för MES-systemet Casat4.0.

- No-isolation väljer Wi-Fi + Bluetooth modulen SPB 228 för ny produktgeneration.

- Avnet Integrated lägger en tilläggsorder för IoT moduler.

- Volvo Cars beställer pilotprojekt av GEPS for Industry till Olofströmsfabriken.

- H&D Wireless beslutar om att genomföra en Företrädesemission om ca 18 MSEK. Emissionen är garanterad till 100% och bolaget tar upp ett brygglån samt beslutar om en övertilldelning om totalt 5 MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut, se separata PM för detaljer.

- Företrädesemissionen blir övertecknad, tecknades till 236% och tillför tillsammans med övertilldelningen total ca. 23MSEK i likvid innan emissionskostnader.

- Ericsson AB (publ) väljer HDW Sensor Tag Box 835 för IoT demo i 5G nät.

- No-Isolation lägger tilläggsorder på tidigare lagd order.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 30 oktober 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: investors@hd-wireless.se Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted