Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport kvartal 3 2022

Under Q3 har orderingången fortsatt att öka bra samtidigt som vi börjat leverera mot orderstocken. Bolagets nettoomsättning ökade därför med 41% i Q3 (5,9Msek) jämfört med Q2 (4,2Msek) medan resultatet innan avskrivningar förbättrades med ca 2,9Msek (+46%). De tre första kvartalens ackumulerade omsättning är redan högre än omsättning för hela 2021. Även Q3 har varit påverkat av kriget i Ukraina och dess konsekvenser som högre kostnader för komponenter och energi, men bolagets prislista följer med i prisökningen. Intresset ökar fortfarande snabbt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Atlas Copco, Ericsson och Avnet. Avnet-Silica har under kvartalet realiserat orders baserat på det ramavtal med ett uppskattat värde av 300-500MSEK över kommande 5 år som tecknades i juni. En genombrottorder erhölls i ett nytt segment, läkemedelsbranschen, genom ett kommersiellt avtal med AstraZeneca. Omsättningen för kvartalet är den högsta sedan innan pandemin och resultatet det bästa sedan bolaget listades.

Tredje kvartalet 2022 (samma kvartal föregående år inom parentes)

 • Totala intäkter uppgick till 6,3 (4,6) MSEK bestående av:
 • Nettoomsättning 5,9 (3,8) MSEK, Aktiverade F&U kostnader 0,0 (0,4) MSEK samt Övriga intäkter 0,4 (0,4) MSEK
 • Periodens resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,3 (-3,5) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -8,0 (-4,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,03 kr)
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 10,4 MSEK vid periodens slut (7,4 MSEK)
 • I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 43,0 MSEK (57,3 MSEK) med en soliditet om 59% (75%).
 • Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 0,0 MSEK (-0,4 MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde ca 4,4 MSEK baserat på ramavtalet
 • Avnet beställer utveckling av hård- och mjukvara, ordervärde ca 5,6 MSEK, enligt ramavtalet
 • Parker Hannifin beställer utveckling och produktion av tillverkningsutrustning, ordervärde ca 120 kSEK
 • Akwel Sweden AB beställer renovering av maskiner, ordervärde ca 220 kSEK
 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde ca 0,6 MSEK
 • Finansieringspaket om upp till 15 MSEK genom lån säkerställs
 • Atlas Copco beställer IoT moduler, ordervärde ca 2,7 MSEK
 • Swegon förnyar Casat 3.0 licens, ordervärde ca 100 kSEK
 • Astra Zeneca beställer GEPS, ordervärde ca 1,1 MSEK
 • Volvo Cars lägger tilläggsorder på GEPS, ordervärde ca 100 kSEK

Väsentliga händelser efter kvartalets slut, se separata PM för detaljer. 

 • Parker lägger tilläggsbeställning till H&D Wireless tilläggsorder avseende en semiautomatiserad monteringslinje med integrerad Cobot. För cirka 200 KSEK.
 • Avnet Europe beställer IoT-projekt för 1,3MSEK av H&D Wireless

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted