Teckningskursen för teckningsoption serie TO3 B fastställd

Teckningskursen för teckningsoption serie TO3 B i H&D Wireless har fastställts till 0,50 SEK. Teckningsperiod 1-15 oktober 2021.

I Företrädesemission som genomfördes under hösten 2020 erbjöds aktier och teckningsoptioner som en "Unit". Sammantaget emitterades drygt 39,1 miljoner teckningsoptioner av serie B vilka vid full teckning skulle inbringa cirka 19,6-39,1 mkr genom teckning av 39 105 162 aktier, en teckningsoption för varje aktie motsvarande knappt 33 procents utspädning. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från den 1 oktober 2021 till den 15 oktober 2021 teckna en (1) ny aktie, av samma aktieslag, till motsvarande 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 13-27 september 2021. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till 0,50 SEK och höst 1,00 SEK.

Kursen för teckningsoptionen fastställs således till 0,50 SEK.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och information om Bolaget finns att tillgå i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 14 sep 2020. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hd-wireless-com

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 15 oktober 2021 förfaller. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless, Pär Bergsten, CEO.
tel +46-8-551 18 460

Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se .

H&D Wireless erhåller volymorder från Atlas Copco

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har erhållit en initial volymorder på den trådlösa modulen SPB228 av Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap) Modulen är integrerad i en nyckelprodukt hos Atlas Copco med planerad livslängd på över 10 år. Ordervärdet är ca 850,000 SEK.


H&D Wireless utvald som NXP Gold Partner

Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB, är glada över att tillkännages som NXP Gold Partner. NXP Semiconductors NV är en av världens 10 största halvledarbolag. NXP Gold partners är erkända ledare inom sitt marknadssegment och visar stark strategisk anpassning till NXP-produkter. Partners ska kunna bidra väsentligt till utvecklingen av framgångsrika kundrelationer av NXP-produkter och stödja NXP med framtida produkter och roadmaps. Guldpartners erbjuder kunskap och erfarenhet för att förenkla användningen och implementering av totala systemlösningar baserat på NXPs halvledare (chips).


H&D Wireless erhåller ny order från Avnet Europe för IoT-moduler för 1,1MSEK

Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 1,1 MSEK.


Parker-Hannifin AB förnyar licens för Casat4.0 med H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit beställning för förnyad licens med Parker-Hannifin AB för 12 månaders licens och drift av Casat4.0. Ordervärdet av licensen för 2021 är drygt 0,5MSEK och förnyas varje år med 12 månader till ett värde som beror på antal användare.


Delårsrapport kvartal 3 2021

Under tredje kvartalet 2021 så ökade bolagets försäljning med ca 12% (till 3,8MSEK) och resultatet förbättrades med ca 29% (till -4,6MSEK). Våra huvudkunder har fortsatt varit drabbade av konsekvenserna av Covid-19 och restriktionerna har som bekant fortsatt hela Q3. Trots att det konkreta arbetet med projekt och investeringsbeslut förenats av Covid-19, så är intresset tydligt och i flera fall ökande för bolagets digitala lösningar. Under kvartalet har leveranser pågått bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Parker, Scania, Ericsson och Avnet. Vi ser ett förnyat intresse för vårt IoT koncept i och med avtalet med Telecom-partnern Ericsson som blev publikt i Q2, vilket har förändrat strategin och vi marknadsför vår kombinerade hårdvara och mjukvara nu också dvs inte bara vårt SaaS-tjänsteerbjudande, (Software as a Service). Eftersom vi investerat kraftigt de senaste åren i olika applikationer för olika marknader så har vi beslutat att bolagisera produktlinjerna från nästa kvartal. Mer om det i rapporten samt i kommande rapporter framöver. Bolaget för diskussioner med partners som har möjlighet att bli kanalpartners samt att påverka likviditeten positivt, vilket beräknas kunna kommuniceras under Q4.


Parker beställer utveckling från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Dalumverken fått en order från Parker Hannifin för utveckling och installation av ett produktionssystem. Ordervärdet är cirka 0,4MSEK.


H&D Wireless första beställning av Casat4.0 från Volvo AB

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat erhållit första beställningen mot det ramavtal med Volvo AB bolaget rapporterade om i november 2020. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat åt bland annat Volvo och Parker. Nu har H&D Wireless AB under detta år infört och testat Casat4.0 i Volvo Pentas fabrik i Vara.


Teckningskursen för teckningsoption serie TO3 B fastställd

Teckningskursen för teckningsoption serie TO3 B i H&D Wireless har fastställts till 0,50 SEK. Teckningsperiod 1-15 oktober 2021.


H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Europe för IoT-moduler för 1,5MSEK

Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en tilläggsorder från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 1,5 MSEK.


Kvartalsrapport för Q2 2021- ökar försäljningen.

Under andra kvartalet 2021 så ökade bolagets försäljning med ca 53% (till 3,4MSEK) och resultatet förbättrades med ca 29% (till -6,5MSEK). Detta trots att våra huvudkunder drabbats av konsekvenserna av Covid-19 och förlängt restriktionerna för besök i fabrikerna. Alla projekt har varit igång men går långsammare på grund av ökad logistik. Trots att det konkreta arbetet med projekt och investeringsbeslut förenats av Covid-19, så är intresset tydligt och i flera fall ökande för bolagets digitala lösningar. Resultatet av det kan ses genom de ytterligare beställningar som kommit i Q2 från både Volvo Cars, Parker, Scania och Avnet. Vi ser ett förnyat intresse för vårt IoT koncept i och med avtalet med Telecom-partnern Ericsson som blev publikt i Q2, vilket förändrar strategin och vi kommer att marknadsföra vår kombinerade hårdvara och mjukvara också dvs inte bara vårt SaaS-tjänsteerbjudande, (Software as a Service), vilket möter helt olika kundbehov.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted