Kommuniké från extra bolagsstämma i H&D Wireless den 26 april 2022

En extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, hölls i bolagets lokaler i dag den 26 april 2022. Totalt var 104 752 285 röster av 325 567 530 (32,18%) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades.

Incitamentsprogram för anställda och styrelse

 Bolagsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om incitamentsprogram för de anställda såsom det presenterats med rösterna 104 752 285 för och 0 emot. Bolagsstämman beslutade även bifalla det av Örjan Fritz framlagda förslaget om incitamentsprogram för bolagets styrelse såsom det presenterats med rösterna 104 752 285 för och 0 emot.

 Huvudsakliga villkor för incitamentsprogram för de anställda

 • Totalt högst 13 082 969 teckningsoptioner serie 2022/2025:1 kommer tilldelas och överlåtas till anställda, fördelade enligt följande tilldelningskategorier:
 • Verkställande direktören: högst 6 819 845 teckningsoptioner;
 • Medlemmar i Bolagets koncernledning (totalt högst 5 personer): högst 695 903 teckningsoptioner per person, sammanlagt högst 3 479 513 teckningsoptioner;
 • Nyckelpersoner (totalt högst 7 personer): högst 298 244 teckningsoptioner per person, sammanlagt högst 2 087 708 teckningsoptioner; samt
 • Övriga anställda (totalt högst 19 personer): 36 626 teckningsoptioner per person, sammanlagt högst 695 903 teckningsoptioner.
 • Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.
 • Teckningsoptioner serie 2022/2025:1 kan utnyttjas av innehavaren under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni 2025.

  Huvudsakliga villkor för incitamentsprogram för styrelsen

 • Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta Bolagets styrelseledamöter. Varje styrelseledamot kommer erbjudas att förvärva högst 278 361 teckningsoptioner serie 2022/2025:2, sammanlagt högst 835 083 teckningsoptioner. 
 • Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkning av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av oberoende värderingsman med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.
 • Teckningsoptioner serie 2022/2025:2 kan utnyttjas av innehavaren under perioden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni 2025.

    

  • Värdering enligt Black-Scholes

  Aktuell aktiekurs

  0,231

  kr

  10d VWAP

  Lösenpris

  0,439

  kr

  190% av aktiekursen

  Löptid

  3,00

  år

   

  Volatilitet

  36,7

  %

  Börsnoterade IT/Mjukvarubolag

  Riskfria räntan

  1,19

  %

  Statsobligation (SE GVB 2&5Y 24 april 2022)

  Direktavkastning

  0,00

  %

   

  Antal teckningsoptioner

  13 918 052

  st

   

  Utspädning

  5,66

  %

   

  Likviditetsrabatt

  30,00

  %

  Likviditetsrabatt

  Värdet på 1 teckningsoption

  0,010

  kr

  Efter likviditetsrabatt

  Alla teckningsoptioner

  139,181

  kr

   

    

  En närmare presentation av förslagen återfinns på bolagets hemsida www.hd-wireless.com.

  För ytterligare information vänligen kontakta:

  H&D Wireless, Investor Relations tel +46-8-551 18 460

  Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

   

  Om H&D Wireless:

  H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se 

  Långivarna konverterar lån och utnyttjar optionen från den riktade emissionen

  Den 13 juli 2022 beslutade styrelsen i H&D Wireless AB ("Bolaget") om ett finanspaket med en lånedel samt en mindre del riktad emission av Units. Bolaget upptog då ett lån om 2 MSEK med ett vidhängande lånelöfte om ytterligare 2 MSEK. Dessutom beslutades om en riktad nyemission av Units. Bolaget tillfördes genom den riktade Emissionen 1,5 MSEK. Investerarna väljer nu att konvertera sitt lån till aktier samt utnyttja sina teckningsoptioner, vilket bolagets styrelse idag har godkänt. Bolaget tillförs därmed genom teckningsoptionen ytterligare upp till ca 1,7 MSEK.


  H&D Wireless presenterar på Avnet webinar om 5G

  Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless är inbjuden talare på Avnet Silica (Nasdaq: AVT) tekniskt webbinarium 29 juni och 6 juli.  Avnet Silica webinar, Integrating wireless connectivity and 5G, är till för ingenjörer, tekniker eller ledare att lära sig mer om digitalisering industri genom trådlös kommunikation till industriella enheter


  H&D Wireless erhåller avtal om större samarbete

  Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har idag signerat ett avtalspaket om samarbete med Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc (Nasdaq: AVT) med huvudkontor i USA. Första bindande orders i detta avtal är 11MSEK.


  H&D Wireless deltar på Embedded World i Nürnberg

  Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, med sitt produktområde Connectivity är glada att åter få delta fysiskt på Embedded World, #ew22 - den globala mötesplatsen för inbyggda system och komponenter. Utställningen kommer att äga rum I Nürnberg, Tyskland 21-23 juni 2022.  H&D Wireless kommer under mässan träffa sina globala distributions partners, kunder och samtidigt lansera sin nyaste produktfamilj av trådlösa moduler.


  H&D Wireless presenterar på Småbolagsdagarna

  Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB presenterar på Småbolagsdagarna som genomförs av Aktiespararna idag 14 juni. Bolaget deltar för att berätta om projekt och kunder, kommentera senaste nyheterna samt för att nå ut till en bredare bas av aktieägare. 


  H&D Wireless AB upptar lån om 4 MSEK samt en riktad emission av units om 1,5 MSEK

  H&D Wireless ABs ("Bolaget") styrelse har idag med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2022 beslutat om ett finanspaket med en lånedel samt en mindre del riktad emission. Bolaget har upptagit ett lån om 2 MSEK ("Lånet") med ett vidhängande lånelöfte om ytterligare 2 MSEK som kan nyttjas om vissa kriterier möts samt en riktad unit-emission med följande villkor. Den riktad nyemission av ca 6,5 miljoner Units (den "Riktade Emissionen") görs till de strategiska investerare som också ger lånet. Bolaget tillförs genom den Riktade Emissionen 1,5 MSEK och kan genom teckningsoptionen tillföras ytterligare upp till ca 1,7 MSEK. Varje teckningsoption medför rätt att under perioden 30:e juni 2022 - 30:e juni 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,265 SEK per aktie. Totalt kan bolaget tillföras upp till ca 7 MSEK.


  Avnet beställer utveckling från H&D Wireless ab

  Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en beställning av utveckling från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör utveckling och leverans av radiotestutrustning och kontraktsvärdet är cirka 300kSEK.


  Volvo AB beställer utveckling från H&D Wireless

  Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat erhållit en beställning av mjukvaruutveckling för ett kommunikationsinterface till Casat.  Ordervärdet är ca 200 kSEK.


  H&D Wireless signerar ramavtal med Atlas Copco

  Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har signerat ett ramavtal med Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap) för volymleveranser på en trådlös modul. Modulen är integrerad i en nyckelprodukt hos Atlas Copco med planerad livslängd på över 10 år med ett värde av 25-30MSEK över perioden.


  Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless den 13 maj 2022

  Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, hölls i bolagets lokaler i dag den 13 maj 2022. Totalt var 94 991 244 röster av 325 567 530 (29,18%) närvarande.


  Följ oss

  Om beQuoted

  beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

  Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

  Kontakta oss

  beQuoted AB
  Nybrogatan 34
  Box 5216
  102 45 Stockholm

  08-692 21 90

  Om beQuoted