H&D Wireless får genombrottsorder

- Keolis investerar i IoT-teknik för effektivisering av bussdepå - ordervärde 1,2 MSEK

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB har fått en order från Keolis. Buss-/transportbolaget ska installera H&D Wireless IoT-systemlösning GEPS™ Yard Manager i depåerna Hornsberg och Bromma. Detta för att effektivisera sitt flöde och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen.Den inledande ordern har ett värde på 1,2 MSEK.

En bussdepå är en logistisk utmaning. Alla bussar ska ut samtidigt på morgonen och sedan återvända till depå på kvällen. Därtill kommer daglig tankning, reparationer och underhåll. Busschaufförens arbetsmiljö är viktig. Vintertid får inte bussen vara för kall när den lämnar depån. Detta ställer hårda krav på depåpersonal och företagsledning. Dessutom drabbades Keolis nyligen av en brand på Hornsbergsdepån och är behjälpta av ett positioneringssystem eftersom bussarna är uppdelade på två depåer efter branden. 

- Vi har stora förväntningar på H&D Wireless lösning. Systemet kommer visualisera och effektivisera hanteringen av hur vi hittar bussar på depån, vilket i dag är en uppgift som hanteras helt manuellt med mycket merarbete och risk för fördröjningar och missförstånd. Detta för att kunna leverera bästa möjlig tjänst och i en förlängning kunna vinna fler upphandlingar som sker i hård konkurrens, säger Jan Kilström, VD Keolis Sverige AB

- Det här en genombrottsorder då vi fullskaligt inför vår IoT-lösning. Därmed blir de stora vinsterna man gör med vårt våra system och tjänster mycket tydliga - inte bara för transportföretag som Keolis, utan för alla de företag som hanterar omfattande och komplexa logistiska flöden av varor och människor, säger Pär Bergsten, VD för H&D Wireless.

Avtalet för Hornsbergsdepån är på två år och motsvarar ett kontraktsvärde om 1,2 MSEK. I det ingånga avtalet har Keolis utställt en avsiktsförklaring att utöka kontraktet till alla depåer i Stockholmsområdet efter utvärdering av ingått avtal för Hornsberg. Keolis övriga verksamhet i Stockholm består av sju depåer med cirka 750 bussar. Enligt senaste SCB-mätning är kollektivtrafik och linjebussverksamhet ett yrkesområde med knappt 10 000 företag som omsätter över 78 miljarder kronor och med över 50 000 sysselsatta i Sverige.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00am CET den 17 december 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten, CEO H&D Wireless, tel +46-708-274557
+46-8-551 18 460 
Email: investors@hd-wireless.se or sales@hd-wireless.se Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless: 
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Advisor.

Om Keolis  
Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 16 länder på fyra kontinenter. 
Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Östergötland, Värmland och Örebro län .www.keolis.seOmsättningen år 2017, 4,7 miljarder kronor i Sverige. 

MVV Holding AB (publ), ett dotterbolag inom HDW koncernen, ansöker om konkurs som en konsekvens av Corona-viruset.

Styrelsen för MVV Holding AB har idag ansökt om att begära bolaget i konkurs. Styrelsen har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva MVV Holding vidare som en konsekvens av effekterna från Coronakrisen.


Corfind intervjuar H&D Wireless VD Pär Bergsten

H&D Wireless AB, listat på Nasdaq First North Growth Market, VD Pär Bergsten intervjuas om läget efter 3 månaders självvald karantän för bolaget.


CARLSQUARE EQUITY RESEARCH INLEDER AKTIEANALYS AV H&D WIRELESS.

Carlsquare Equity Research inleder bevakning av H&D Wireless AB som är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan December 2017.


Beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

Disciplinnämnden ålägger Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB att till

Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande åtta årsavgifter.


H&D Wireless tecknar nytt IP-licens och leverans-avtal för IoT-moduler med Avnet Integrated.

Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB signerar en utökad licens för H&D Wireless RF-moduler HDG200/HDG205 och ett leveransavtal för den trådlösa modulen SPB432 med Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Kontraktsvärdet är cirka 3 miljoner kronor.


Kommuniké från bolagsstämma i H&D Wireless

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 8 maj 2020. Totalt var 51 137 684 röster av 106 763 659 (47,90%) närvarande.


Nya ledamöter föreslagna till styrelsen

Huvudägaren i H&D Wireless föreslår Christer Färegård och Per Melin som nya ledamöter i styrelsen för H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) i samband med årsstämman 2020 den 8 maj.


Årsredovisning 2019

Bolagets Årsredovisning för 2019 nu redo.


Delårsrapport kvartal 1 2020

H&D Wireless gick i mars in i regeringens hjälppaket med korttidspermitteringar och uppskjuten skatt. Detta som ett resultat av att alla våra huvudkunder drabbats av Covid-19 och stängt fabrikerna. I april tvingades bolaget begära dotterbolaget MVV International i konkurs som har haft mycket konsulter hos de stora verkstadsbolagen. Produktmässigt så är nu de viktigaste produkterna och tjänsterna godkända i utvärderingarna hos ledande verkstadsbolag. Eftersom GEPS, Griffin IoT och Casat nu är tekniskt godkända och nyttan påvisad hos slutkund så justerar bolaget om strategin och går mot att samarbeta med större partners för att accelerera processen och även med ambitionen att kunna skala upp genom industriella investeringar från tredje part.


MVV International AB, ett bolag inom HDW koncernen, ansöker om konkurs som konsekvens av Corona-viruset.

Styrelsen för MVV International AB har idag måndag den 20 april fattat beslut om att ansöka om konkurs. Styrelsen har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare som en konsekvens av effekterna från Coronakrisen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted