Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

H&D Wireless AB Delårsrapport kvartal 3 2022

Under Q3 har orderingången fortsatt att öka bra samtidigt som vi börjat leverera mot orderstocken. Bolagets nettoomsättning ökade därför med 41% i Q3 (5,9Msek) jämfört med Q2 (4,2Msek) medan resultatet innan avskrivningar förbättrades med ca 2,9Msek (+46%). De tre första kvartalens ackumulerade omsättning är redan högre än omsättning för hela 2021. Även Q3 har varit påverkat av kriget i Ukraina och dess konsekvenser som högre kostnader för komponenter och energi, men bolagets prislista följer med i prisökningen. Intresset ökar fortfarande snabbt för bolagets produkter och digitala lösningar. Leveranser pågår bla till Volvo Cars, Volvo Penta, Swegon, Parker, Scania, Atlas Copco, Ericsson och Avnet. Avnet-Silica har under kvartalet realiserat orders baserat på det ramavtal med ett uppskattat värde av 300-500MSEK över kommande 5 år som tecknades i juni. En genombrottorder erhölls i ett nytt segment, läkemedelsbranschen, genom ett kommersiellt avtal med AstraZeneca. Omsättningen för kvartalet är den högsta sedan innan pandemin och resultatet det bästa sedan bolaget listades.

Tredje kvartalet 2022 (samma kvartal föregående år inom parentes)

 • Totala intäkter uppgick till 6,3 (4,6) MSEK bestående av:
 • Nettoomsättning 5,9 (3,8) MSEK, Aktiverade F&U kostnader 0,0 (0,4) MSEK samt Övriga intäkter 0,4 (0,4) MSEK
 • Periodens resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,3 (-3,5) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -8,0 (-4,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,03 kr)
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 10,4 MSEK vid periodens slut (7,4 MSEK)
 • I koncernen vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 43,0 MSEK (57,3 MSEK) med en soliditet om 59% (75%).
 • Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med 0,0 MSEK (-0,4 MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde ca 4,4 MSEK baserat på ramavtalet
 • Avnet beställer utveckling av hård- och mjukvara, ordervärde ca 5,6 MSEK, enligt ramavtalet
 • Parker Hannifin beställer utveckling och produktion av tillverkningsutrustning, ordervärde ca 120 kSEK
 • Akwel Sweden AB beställer renovering av maskiner, ordervärde ca 220 kSEK
 • Avnet beställer IoT moduler, ordervärde ca 0,6 MSEK
 • Finansieringspaket om upp till 15 MSEK genom lån säkerställs
 • Atlas Copco beställer IoT moduler, ordervärde ca 2,7 MSEK
 • Swegon förnyar Casat 3.0 licens, ordervärde ca 100 kSEK
 • Astra Zeneca beställer GEPS, ordervärde ca 1,1 MSEK
 • Volvo Cars lägger tilläggsorder på GEPS, ordervärde ca 100 kSEK

Väsentliga händelser efter kvartalets slut, se separata PM för detaljer. 

 • Parker lägger tilläggsbeställning till H&D Wireless tilläggsorder avseende en semiautomatiserad monteringslinje med integrerad Cobot. För cirka 200 KSEK.
 • Avnet Europe beställer IoT-projekt för 1,3MSEK av H&D Wireless

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: [email protected] Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Swegon, Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

Långivarna konverterar lån från finanspaketet

Den 26 augusti 2022 beslutade styrelsen i H&D Wireless AB ("Bolaget") om ett finanspaket med ett lån på totalt 15MSEK. Bolaget upptog då ett lån om 10 MSEK med ett vidhängande lånelöfte om ytterligare 5 MSEK. Investerarna väljer nu att konvertera 4,5MSEK av detta lån till aktier, vilket bolagets styrelse har godkänt.


H&D Wireless tidigarelägger offentliggörande av rapport för fjärde kvartalet 2022

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, meddelar härmed att publiceringen av bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2022, perioden 1 oktober - 31 december 2022, kommer att tidigareläggas till den 31 januari 2023 08:00 istället för den 24 februari 2023 som tidigare har angivits i Bolagets finansiella kalender. 


AstraZeneca AB beställer GEPS för ytterligare 12 månader från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS™ erhållit en order från AstraZenca AB på ytterligare 12 månaders kommersiell tjänst och drift av GEPS™ for Industry. Ordern betraktas som ett erkännande av GEPS™ då det är en utökning av första beställningen på 12 månader för kommersiell drift i löpande produktion till Läkemedelsindustrin som kom i september 2022 och just nu håller på att installeras. Man väljer redan nu att utöka med ytterligare 12 månader. Ordervärdet är cirka 500KSEK


Volvo AB beställer Casat4.0 för 1,1MSEK från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat erhållit beställning av licens för användning av Casat under 2023 mot det ramavtal med Volvo AB bolaget rapporterade om i november 2020. Volvo Pentas fabrik i Vara har nu helt godkänt och infört Casat4.0 på samtliga linjer. Ordervärdet är ca 1,1 MSEK.


Parker-Hannifin AB förnyar licens för Casat4.0 från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit beställning för förnyad licens med Parker-Hannifin AB för 12 månaders licens och drift av Casat4.0. Ordervärdet av licensen för 2023 är drygt 0,6MSEK och förnyas varje år med 12 månader till ett värde som beror på antal användare.


Volvo AB beställer utveckling från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Dalumverken erhållit en beställning av utveckling och installation av ett materiallagertorn från Volvo Penta i Vara.  Ordervärdet är ca 400 kSEK.


Volvo Cars beställer pilot av GEPS™ från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS™ erhållit en pilotorder från Volvo Personvagnar AB för att undersöka en utökning av GEPS™ for Industry som beställdes i januari 2022. Ordervärdet är mindre än 100KSEK.


Parker beställer full Cobot-lina från H&D Wireless

First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Dalumverken fått order på fas 2 från Parker Hannifin AB avseende utveckling, tillverkning och driftsättning av en semiautomatiserad monteringslinje med integrerad Cobot. Ordervärdet är cirka 0,8 MSEK.


BorgWarner förnyar Casat 4.0 licens från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Casat fått en order från BorgWarner Sweden AB, ett ledande bolag för framdrivningskomponenter till bilindustrin, för förnyelse av Casat4.0 licens på 12 månaders. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat åt bland annat Volvo Penta. Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av BorgWarner i ytterligare ett år med Casat4.0. Ordervärdet är drygt 100kSEK då man i dagsläget bara använder beredningsmodulen och tidsstudier.


No-Isolation säljer mer Sociala Robots och beställer för 150ksek

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), har som tidigare kommunicerats, valts som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget No-Isolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin Social Robot AV2 och nu ökar takten. Totala ordervärdet är på ca 150 000 SEK och kommer att levereras under Q1 2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted