Ett VD brev som kommer ut mitt under emissionen då det finns många olika frågor om bolaget

Hej bästa aktieägare.

Det är många saker som händer samtidigt och det kan vara bra att få en lite annan beskrivning av detta än det som vi skriver i de regulatoriska skrifterna. Framförallt vill jag ge lite mer information om vår strategi för tillväxt av bolaget samtidigt som faktiskt kostnaderna går ned för utveckling. Strategi att växa kan delas upp i två delar, en för att öka intäkterna av existerande verksamhet och en förvärvsstrategi.

Strategin för att öka intäkterna i närtid

- Ett sätt för att skala upp vår affär av GEPS (Griffin Enterprice Positioning Services) är att licensiera ut vår teknologi till unika marknader med licensbetalning samt royalties per år. Detta är aktuellt i tex Kina där förhandlingar nu sker med flera bolag om att exklusivt köpa licens för olika applikationer. De här diskussionerna har bland annat lett till ett förslag på MoU från en strategisk investerare med säte i Kina med ett potentiellt värde överstigande 80MSEK.
- Det finns fördelar med att ha några strategiska investerare med bland ägarskaran som dels kan ha ett affärsmässigt intresse i att bolaget fortsätter stödja teknologin som används och tas fram, eventuellt vara behjälplig i att finansiera bolaget genom att delta i nyemission samt också stabiliserar aktiekursen. Vi har diskussioner med sådana inte bara långt borta utan även på närmare håll. Upplägget kan förstås variera emellan skilda aktörer.
- Vi har utökat GEPS produkterbjudande som molntjänst med att även tillhandahålla själva uppkopplingen till internet. Hos Keolis har vi fått tilläggsbeställning både på att installera WiFi/4G enheter och att sköta driften vilket ger både ökade intäkter i närtid och på längre sikt.
- Förutom Industrin som har långa cykler för test och upphandling så är vi nu med i projekt på byggsidan och transport/bussdepå som vi tror kommer bli minst lika stort som industrisegmentet.
- Vid förvärv (se nedan), så är ambitionen att det över tiden ska ske någon form av korsförsäljning mellan HDW och det uppköpta bolaget samt uppkomna synergier som ger merförsäljning, som i exemplet MVV Holding AB.

Strategi att förvärva bolag

-Strategin att börja förvärva bolag har redan börjat ge utdelning genom förvärvet av MVV Holding AB som både tillför en omsättning på ca 35MSEK ( 2018), vilket vi börjar konsolidera redan under kvartal 2, och egenfinansierade produktområdena Casat™ och Collaborative Robots samt expertis inom tillverkande industri. HDW har redan ett bindande avtal med huvudägaren till MVV Holding AB som ger oss majoriteten på 52,85% och vi räknar med att få in de övriga då det publika bud kommer ut som kommer att kungöras runt den 9 maj.

Strategi att minska burn-rate

- Många produktprojekt börjar bli klara vilket innebär två saker 1) att produkterna kan börja säljas och ge intäkter 2) att R&D resurserna då inte i samma omfattning behöver bli en kostnad, som vi investerat egna pengar i, utan kan användas för att ta på oss kundprojekt där kunderna betalar för kundanpassning och installation.
- Vi ser också över organisationen och har flyttat folk från ingenjörssidan till säljsidan samt kommer undersöka hur vi kan dra nytta och utöka R&D verksamheten i Asien som kom med genom MVV köpet.

Partners och media

Det går åt mycket tid och pengar att synas i dagens massmediemarknad men vi har haft bra hjälp av organisationer där vi är medlemmar bland annat, SMSC /Things och Automation Region. Medlemskapen har gett att vi kunnat vara med och visa våra demos i Barcelona, Madrid, Hannover, Göteborg, osv mot en bråkdel av ordinarie kostnader samt att personer med strategiskt ansvar åker till dessa mässor och blir introducerade till oss av våra partners. Denna vecka invigs officiellt Scania Smart Factory där vi tillsammans med ett fåtal bolag, bland annat Ericsson, byggt lösningar för den Smarta Fabriken för Scania. I Scania Smart Factory har vi redan haft bolag som ABB, GE Healthcare, Keolis och Volkswagen osv på presentationer och demos.

Deltagande i emissionen

I en analys i Analysguiden från Aktiespararna så har man självständigt kommit fram till en riktkurs på 6,1SEK. Undertecknad har varit i kontakt med de största aktieägarna i H&D Wireless och fått ta del av tankarna kring bolaget. Leif G W Persson är sen tidigare aktieägare och innehar ungefär 1 % av den totala mängden aktier i bolaget genom sina bolag och närstående, han bestämde sig för att teckna fullt denna gång.

"Jag tror fortfarande på bolaget - en utmärkt produkt med många tillämpningar - och den senaste emissionen har vi fullföljt", säger Leif G W Persson under ett samtal med mig. Tänk på att när ni tecknar er i emissionen, för 3.50 Kr/unit, så får ni förutom en aktie också en teckningsoption gratis som innebär att ni får rätt att per juni 2021 teckna er för ytterligare en aktie för 5.50 kr. Denna teckningsoption kommer att noteras på börsen. Enligt en värdering med Black and Scholes, baserat på kurs den 18 april, så är denna TO enskilt värd 1,03 kr. Även jag tror på bolaget och vad vi kan genomföra gemensamt framöver och har därför tecknat för 1MSEK.

Realisering av visionen

Vår vision är att vi ska bli marknadsledande i Norden inom tjänster baserat på realtidslokaliseringssystem och AI (Machine learning) och därefter, tillsammans med kunder, expandera verksamheten internationellt. Detta är redan på gång genom att vi har en stark position hos de två av största verkstadsbolagen i Sverige och redan lokalt intresse i Kina.

Vad händer denna vecka?

Denna vecka åker undertecknad till Kina för diskussioner om de kundprojekt som driver intresset för vår lösning där samt förhandlingar om villkoren för JV och investeringar. Så en anledning att delta i denna emission är att bolaget skall få tiden på sig att genomföra förhandlingar och affärer utan att pengarna tar slut på vägen. Så medan jag tar flyget till Kina så kan ni gå in på banken helst innan onsdag 24 april 15:00 (olika regler hos olika banker) eller direkt till Aqurat på deras hemsida senast fredag 26 april 15:00.

Kista 22 april 2019

Pär Bergsten VD och grundare

Om H&D Wireless:

Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post info@fnca.se Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se

Delårsrapport kvartal 2 2019

H&D Wireless företrädesemission övertecknades under kvartal 2. Detta är ett tydligt kvitto på att marknaden också ser att vi är mycket bra positionerat för att skapa värden för kunder och aktieägare när det gäller det snabba intåget av digitalisering hos tillverkande företag

Andra kvartalet 2019
Bolaget konsoliderar MVV Holding AB (publ) från och med kvartal 2 2019, genom att bestämmandeinflytande uppnås i det avtal Bolaget ingått med huvudägare i MVV Holding AB (publ).

  • Nettoomsättning 5,9 MSEK (Kv2 2018 0,4 MSEK).
  • Periodens resultat -10,7 MSEK (Kv2 2018 -8,2 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,37 kr (Kv2 2018 -0,46 kr)
  • Likvida medel uppgick till 13,2 MSEK per den 30 juni 2019

Första halvåret 2019

  • Nettoomsättning 7,2 MSEK (1H 2018 3,0 MSEK)
  • Periodens resultat -18,3 MSEK (1H 2018 -15,7 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (1H 2018 -0,96 kr)

Åkerstedts väljer H&D Wireless IoT sensor för att erbjuda service som tjänst till sina fläktkunder.

Nasdaq First North-listade H&D Wireless, och Åkerstedts har samarbetat under våren med en förstudie där H&D Wireless använt Raven IoT-sensor BOX827 för övervakning av en av de vanligaste fläktarna från Åkerstedts och kunnat visa på både uppkoppling (Connectivity) samt analys av fläktens driftstider och hälsostatus så som vibrationer och varvtal. Detta har gjorts utan elektrisk inkoppling, enbart genom att mekaniskt anbringa BOX827 till fläkten och genom att med de inbyggda sensorerna mäta dessa parametrar. Åkerstedts planerar nu en lansering på Elmiamässan i november 2019, och har därför beställt en första förserieleverans av H&D Wireless BOX827 Raven.


Åkerstedts chooses H&D Wireless IoT sensor to extend service to their industrial fan customers.

Stockholm, August 5th, 2019 - H&D Wireless, and Åkerstedts collaborated earlier this spring on an interesting feasibility study in which Raven IoT sensor BOX827 from H & D Wireless was used to monitor one of the most popular industrial fans from Åkerstedts. BOX827 has capability to show both that the sensor was attached to the industrial fan and analysis of its operating times and health status, such as vibration and speed. This has been done without needing electrical connection into the fan itself. Simply by mechanically attaching BOX827 to the fan, it is able to measure these parameters with the built-in sensors. Åkerstedts is now planning to launch this service at Elmia fair in November 2019 and has therefore ordered first deliveries of H&D Wireless BOX827 Raven IoT sensors.


HDW lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding - Korrigerad

Nasdaq First North-listade H&D Wireless Holding Sweden AB ( "HDW") lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier ("Aktierna") i MVV Holding AB ("MVV") med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 för B-aktien. Varav B-aktierna är upptagna till handel på New Growth Market ("NGM").


HDW lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding

Nasdaq First North-listade H&D Wireless Holding Sweden AB ( "HDW") lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier ("Aktierna") med ISIN-kod SE0009889405 i MVV Holding AB ("MVV"). Aktierna är upptagna till handel på New Growth Market ("NGM").


H&D Wireless deltar i nytt internationellt projekt för att skapa den digitala fabriken.

Nasdaq First North-listande H&D Wireless och Korea Institute for Advancement and Technology (KIAT), ingår i ett nytt Svensk-Sydkoreansk projekt, C-PALS som står för Cyber-Physical, Assembly and Logistics Systems. Övriga parter från Sverige är Ericsson, Scania och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet startar den 1 juli och pågår under 3 år.


H&D Wireless företrädesemission övertecknades

H&D Wireless Sweden Holding AB har, med stöd av beslut från bolagsstämman den 15 mars 2019 och med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, genomfört en företrädesmission av 7 575 123 units till en teckningskurs om 3,50 kronor per unit och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 378 756,15 kronor. Totalt mottog Bolaget teckningsanmälan motsvarande 8 233 864 aktier varav 4 016 277 med stöd av teckningsrätter och 4 217 587 utan stöd av teckningsrätter.


Rättelse: Kommuniké från bolagsstämma

Rättelsen avser kommunikén som offentliggjordes den 25 april 2019 kl. 15:22 som felaktigt angav det högsta antalet nya aktier i styrelsens bemyndigande. Rätt antal är högst 10 000 000 nya aktier.

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 25 april 2019. Totalt var 1 366 070 röster av 43 250 410 (3,16%) närvarande.


Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 25 april 2019. Totalt var 1 366 070 röster av 43 250 410 (3,16%) närvarande.


Delårsrapport kvartal 1 2019

H & D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag inför deras digitalisering samt vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos IoT kunderFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär