Macnica Europe and H&D Wireless start co-operation on IoT Solutions and Connectivity Modules

Kista, Sweden and Ingolstadt, Germany, December 21th, 2017 - Macnica Europe GmbH and H&D Wireless AB (HDW) have signed a collaboration agreement for distribution of HDW wireless modules for the European IoT market.  


H&D Wireless have been approved for listing on First North - First day of Trade 22 December

Hitech & Development Sweden Holding AB ("H&D Wireless") hereby declares that the company has been Approved For listing on Nasdaq Stockholm First North. First day of trading in H&D Wireless Shares Is The 22 December 2017.


H&D Wireless har godkänts för notering på First North - första dag för handel 22 december

Hitech & Development Sweden Holding AB AB ("H&D Wireless") meddelar härmed att bolaget har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm First North. Första dag för handel i H&D Wireless aktier är den 22 december 2017.


H & D Wireless AB får volymorder från marknadsledande kund för modul till Internet-radio.

H&D Wireless, Sveriges ledande leverantör av IoT och RTLS molnplattformar, får en order på trådlösa moduler och hjälper till att designa in HDG205 system in Package (SIP) modul till IP-radion. Detta markerar ett fortsatt förtroende för H&D Wireless som har levererat tidigare generation moduler sedan 2014.


H & D Wireless receives volume order from Tier 1 customer for module to Internet streaming Radio

H&D Wireless, leading Swedish supplier of IoT, Cloud and Platform solutions, receives an order for wireless modules and will assist in designing the HDG205 System In Package (SIP) module to their IP-radio. This marks a continued trust in H&D Wireless who has been supplying previous generation modules since 2014.


H&D Wireless nyemission kraftigt övertecknad

- Preliminärt noteringsdatum på Nasdaq First North är den 20 december 2017

Emissionen för H&D Wireless, den svenska leverantören av IoT- och molnplattformslösningar, blev en succé. Aktien tecknades för 170 procent av de aktier som var tillgängliga i emissionen där existerande aktieägare hade företräde. Totalt har bolaget innan emissionskostnader tillförts likvida medel om 24,0 MSEK i företrädesemissionen samt 2,4 MSEK i en riktad emission för övertilldelning.


H&D Wireless share issue strongly oversubscribed

- Preliminary date for listing on Nasdaq First North is December 20, 2017

[Stockholm, Sweden, December 13, 2017.] The share issue for H&D Wireless, the Swedish provider of IoT Cloud Platform and RTLS Solutions, was a success. The share was subscribed with 170 per cent of the shares available in the issue where existing shareholders had preference. In total, the company has before issue costs added liquid funds of SEK 24.0 million in the rights issue and 2.4 million in a directed issue for overallocation.


H & D Wireless GEPS for Industry initiates pilot projects with Cramo for positioning of tools

H&D Wireless, Swedish leading supplier of IoT, cloud and platform solutions, is launching a pilot project with the European equipment rental group Cramo. The project involves the positioning of Cramo's rental products, and will last for two months in the fall of 2017 and will then be evaluated.


H&D Wireless GEPS for Industry inleder pilotprojekt med Cramo för positionering av verktyg

Den svenska börsaktuella leverantören av IoT- moln-, och plattformslösningar, H&D Wireless, inleder ett pilotprojekt med den europeiska uthyrningskoncernen Cramo. Projektet omfattar positionering av Cramos uthyrningsprodukter, och pågår i två månader hösten 2017 och kommer därefter att utvärderas.H&D Wireless inomhuspositionering populär även inom besöksnäringen: H&D Wireless landar Europas största nöjescenter Exploria som kund

H&D Wireless, den svenska börsaktuella leverantören av IoT-, moln-, och plattformslösningar, levererar spår- och positioneringsteknik till nöjescentret Exploria, för bättre uppsikt av besökarnas barn. Det 20 000 kvadratmeter stora upplevelsecentret blir nu H&D Wireless första kund till positioneringstjänsten inom det snabbt växande IoT-segmentet inomhuspositionering genom ett 2-års avtal.


Teckning av aktier i H&D Wireless startar idag

investeringsmemorandum offentliggjort

Teckningen av aktier i den svenska leverantören av IoT- och molnplattformslösningar, H&D Wireless, påbörjas idag den 24 november och löper t o m den 8 december. Detta inom ramen för den företrädesemission om 24 miljoner kronor som styrelsen för H&D Wireless tidigare beslutat om. H&D Wireless har påbörjat ansökningsprocessen för att notera företagets aktier på Nasdaq First North.

Informationsmemorandum med inbjudan att teckna aktier offentliggjordes idag och återfinns här. 
http://www.hd-wireless.com/investors/calendar/ 


Subscription of shares in H&D Wireless starts today

- Investment memorandum published

[Stockholm, Sweden, November 24, 2017.] The subscription of shares in the Swedish supplier of IoT and cloud platform solutions, H&D Wireless, commences today on November 24th and expires on December 8th. This takes place within the framework of the rights issue of SEK 24 million previously decided by H&D Wireless's Board of Directors. H&D Wireless has begun the application process to note the company's shares on Nasdaq First North.

Information memorandum with the invitation to subscribe for shares was published today and can be found here,
http://www.hd-wireless.com/investors/calendar/ 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted