Halvårsrapport 2020

Perioden april - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 304 tkr (15 328)
 • Driftnettot uppgick till 14 085 tkr (14 360), resulterande i en överskottsgrad på 92,0 procent (93,7)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 448 tkr (9 705)
 • Resultat efter skatt uppgick till 11 9421 tkr (28 799) motsvarande 2,7 kr per aktie (6,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 217 tkr (3 896)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 128 000 tkr (1 124 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,6 (3,7) och belåningsgraden till 57,6 procent (57,8)
 • EPRA NAV uppgick till 109,1 kr per aktie (107,4)

Perioden januari - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 959 tkr (30 647)
 • Driftnettot uppgick till  29 113 tkr (28 970), resulterande i en överskottsgrad på 94 procent (94,5)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 862 tkr (19 463)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 5201 tkr (37 789) motsvarande 4,6 kr per aktie (8,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 847 tkr (-4 839)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 128 000 tkr (1 124 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,7 (3,7) och belåningsgraden till 57,6 procent (57,8)
 • EPRA NAV uppgick till 109,1 kr per aktie (107,4)

1Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 2 000 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 25 000 tkr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson-kontrollerade Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Halvårsrapport 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted