Delårsrapport Q3 2021

Perioden juli - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 16 477 tkr (15 649)
 • Driftnettot uppgick till 15 207 tkr (14 847), resulterande i en överskottsgrad på 92,29 procent (94,88)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 603 tkr (10 248)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 554 tkr (9 177) motsvarande 2,15 kr per aktie (2,06)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 318 tkr (14 793)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 309 000 tkr (1 128 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,89 (3,79) och belåningsgraden till 49,66 procent (57,62)
 • NRV uppgick till 150,96 kr per aktie (111,41)

Perioden januari - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 47 953 tkr (46 608)
 • Driftnettot uppgick till 43 814 tkr (43 960), resulterande i en överskottsgrad på 91,37 procent (94,32)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 960 tkr (30 110)
 • Resultat efter skatt1 uppgick till 150 293 tkr (29 697) motsvarande 33,77 kr per aktie (6,67)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 504 tkr (11 946)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 309 000 tkr (1 128 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,73 (3,74) och belåningsgraden till 49,66 procent (57,62)
 • NRV uppgick till 150,96 kr per aktie (111,41)

1Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 155 437 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 2 000 tkr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2021.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Halvårsrapport 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted