Bokslutskommuniké januari - december 2021

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om höjd utdelning till 9,0 (8,0) kr per aktie

Perioden januari - december 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 64 011 (62 312) tkr
 • Driftnettot uppgick till 58 824 (58 469) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 91,90 (93,83) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 272 (40 017) tkr
 • Resultat efter skatt1 uppgick till 293 691 tkr (49 424) motsvarande 66,00 (11,11) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 404 (20 084) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 482 000 (1 146 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,75 (3,73) och belåningsgraden till 43,86 (56,72) procent
 • NRV uppgick till 191,58 (117,30) kr per aktie

Perioden oktober - december 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 16 058 (15 704) tkr
 • Driftnettot uppgick till 15 010 (14 509) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 93,47 (92,39) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 312 (9 907) tkr
 • Resultat efter skatt2 uppgick till 143 398 (19 727) tkr motsvarande 32,22 (4,43) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23 901 (8 138) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 482 000 (1 146 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,81 (3,70) och belåningsgraden till 43,86 (56,72) procent
 • NRV uppgick till 191,58 (117,30) kr per aktie

1Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 328 415 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 20 000 tkr.

2Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 172 978 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 18 000 tkr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Halvårsrapport 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted