Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 oktober 2022 i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ) ägde rum den 18 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

Avgångsredovisning

Avgående styrelsens avgångsredovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 augusti 2022 (likvidator utsågs den 24 augusti 2022), jämte revisionsberättelse konstaterades framlagda i behörig ordning.

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beviljade avgående styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2022 till och med den 24 augusti 2022.

Vad gäller likvidationsprocessen har Bolagsverket förordnat att okända borgenärer ska kontakta Bolagsverket senast den 8 mars 2023 för att anmäla sina eventuella fördringar mot bolaget. Utskiftning av återstående tillgångar kommer att ske därefter.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sten Gejrot, likvidator
Telefon: +46 70 547 53 82
[email protected] 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted