Halmslätten Fastighets AB (publ) Delårsrapport januari - september 2021

Perioden juli - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 16 477 tkr (15 649)
 • Driftnettot uppgick till 15 207 tkr (14 847), resulterande i en överskottsgrad på 92,29 procent (94,88)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 603 tkr (10 248)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 554 tkr (9 177) motsvarande 2,15 kr per aktie (2,06)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 318 tkr (14 793)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 309 000 tkr (1 128 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,89 (3,79) och belåningsgraden till 49,66 procent (57,62)
 • NRV uppgick till 150,96 kr per aktie (111,41)

Perioden januari - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 47 953 tkr (46 608)
 • Driftnettot uppgick till 43 814 tkr (43 960), resulterande i en överskottsgrad på 91,37 procent (94,32)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 960 tkr (30 110)
 • Resultat efter skatt1 uppgick till 150 293 tkr (29 697) motsvarande 33,77 kr per aktie (6,67)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 504 tkr (11 946)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 309 000 tkr (1 128 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,73 (3,74) och belåningsgraden till 49,66 procent (57,62)
 • NRV uppgick till 150,96 kr per aktie (111,41)

1Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 155 437 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 2 000 tkr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2021.

För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB (publ), vänligen besök www.halmslatten.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Kommentar med anledning av Stenhus Fastigheter i Norden ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Halmslätten Fastighets AB (publ) ("Halmslätten") har noterat att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)  ("Stenhus Fastigheter") den 23 november 2021 har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i Halmslätten som inte ägs av Stenhus Fastigheter ("Erbjudandet"). Stenhus Fastigheter har ingått avtal med befintliga aktieägare i Halmslätten om förvärv av totalt 17,33 procent av samtliga aktier i Halmslätten för samma vederlag som gäller i Erbjudandet.


Kallelse till extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr 559175-1309, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted