Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Emissionserbjudande Qlife Holding AB (publ)

Teckna Qlife Holding AB
Teckningsperioden pågår fram tom den 7 februari, inför ansökan om listning på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 2 mars.

Kort om Qlife
Qlife är ett medicintekniskt företag som tillverkar hård- och mjukvaruplattformen Egoo.health ("Egoo") med vilken patienten kan genomföra olika typer av biomarkörtester baserat på en liten mängd blod. Egoo utför analyser som korrelerar till över 99 procent med högpresterande laboratorieinstrument. Egoo-instrumentet mäter för närvarande biomarkörer för de kroniska sjukdomarna Föllings sjukdom (Fenylketonuri, PKU), reumatoid artrit (RA) samt cancer. Produkten beräknas under 2020 vara redo för marknaden, givet CE-godkännande och att pågående valideringsprojekt faller väl ut. En fördel med produkten, Egoo-plattformen, är enligt bolaget att den i framtiden även avser kunna utföra analyser för andra sjukdomsområden, såsom diabetes, kardiologi och inflammatoriska sjukdomar, samt att genererad data enkelt kan delas mellan patient och läkare via molnet. Qlife har två aktiva patentansökningar som skyddar två centrala aspekter av bolagets plattformsteknologi, Egoo-plattformen.

En viktig milstolpe är att bolaget 2020 förväntas erhålla två CE-godkännanden (där första omfattar CE-märkning för professionell användning, samt efterföljande CE-märkning för användning i hemmet). Därtill är Qlifes ambition att under de kommande 3 - 5 åren utöka sin produktportfölj med test för ytterligare 10 - 15 biomarkörer inom specialiserade områden. Qlife har som målsättning att kunna sälja över 3000 Egoo-instrument och mer än 100 000 kapslar under de första två åren efter CE-märkningarna. När bolaget om cirka 3 - 4 år lanserar Egoo-systemet i konsumentsegmentet och ytterligare geografiska marknader så finns möjligheten till minst tio gånger så stor försäljningspotential.

Sammanfattning av Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 4 066 000 Units motsvarande en emissionslikvid om cirka 50 MSEK. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att genom en riktad emission erbjuda upp till ytterligare 406 600 Units motsvarande ytterligare cirka 5 MSEK. Emissionskursen motsvarar en värdering pre-money om cirka 82,5 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet, från ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befintliga aktieägare och externa investerare.

Samtliga medlemmar i styrelsen och ledningen med innehav av aktier samt vissa större aktieägare har åtagit sig att inte avyttra sina aktier under en period av tolv månader från och med första listningsdag. Antalet aktier under lock-up uppgår till cirka 73 procent av utestående aktier i bolaget före erbjudandet.

Unit: En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).
Teckningskurs: Teckningskursen är 12,30 SEK per unit, det vill säga 12,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt.
Teckningsoptionen: Teckningskursen är 17,50 SEK för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 3 - 31 maj 2021.
Teckningstid: Teckningstiden för units är 20 januari 2020 till och med 7 februari 2020.
Teckning: Teckning sker digitalt via Nordnet, Avanza eller din förvaltare.

Länkar (klicka på respektive)

Emissionsteaser och Prospekt
Pressrelease, Qlife tillkännager CE-märkning för professionell användning
Pressrelease, Medicinteknikbolaget Qlife Holding AB offentliggör prospekt avseende nyemission
Presentation från Stora Aktiedagen Stockholm den 25 Nov
Bolagets hemsida: www.qlifeholding.com

G&W FONDKOMMISSION
CORPORATE FINANCE
Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm
www.gwkapital.se

Sista chansen idag att teckna BeammWave AB inför IPO på Nasdaq First North

BeammWave är ett högteknologiskt bolag som utvecklar en ny typ av antenn- och radiolösning för att utnyttja de högsta frekvensbanden för 5G och efterföljande standarder. De högsta frekvensbanden inom 5G kallas för mmWave och möjliggör högre hastigheter och mycket korta fördröjningar. Dessutom ger tekniken tillgång till ny kapacitet för mobiloperatörer. Befintliga antenn- och radiolösningar för mmWave har idag brister som inte tillåter att den fulla potentialen av tekniken blir tillgänglig för en massmarknad.Inbjudan till G&W Småbolagsfrukost 26 januari

26 JANUARI 2022, 09:00-11:30 - HELIO GT30, GREV TUREGATAN 30, STOCKHOLM


Pågående teckningsperiod i TH1NG AB, inför notering

TH1NG har pågående teckningsperiod i spridningsemissionen inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper till och med den 10 juni. Vid fulltecknad emission tillförs TH1NG cirka 35 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet omfattas av signerade teckningsåtaganden om cirka 17 MSEK, motsvarande cirka 48,5 procent av den totala emissionslikviden, från styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt från ett konsortium av externa investerare.


Läkemedelsbolaget Elicera Therapeutics noteras, teckning 24 maj till 8 juni inför listning

Första handelsdag 11 juni på Nasdaq First North Growth Market förutsatt slutligt godkännande.


Lipum AB - 8 april sista teckningsdag avseende nyemission av units - inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market

I morgon, den 8 april, är sista teckningsdagen i noteringsaktuella Lipum AB, som har sitt säte i Umeå och grundades år 2010. Bolaget utvecklar ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Till grund för utvecklingen ligger omfattande forskning vid enheten för pediatrik vid Umeå Universitet, bedriven av professor Olle Hernell, docent Susanne Lindquist och professor Lennart Lundberg.


I dag inleds teckningsperioden i dLabs nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

I dag, den 8 mars 2021 inleds teckningsperioden i Dlaboratory Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper till och med den 26 mars 2021. Vid fulltecknad emission tillförs dLab högst cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden om cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av den totala emissionslikviden, från styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare.G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Onsdagen den 20 januari går G&W Fondkommissions småbolagsfrukost - "Nya bolag på väg till börsen" - av stapeln.


G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Nya spännande bolag kommer att delta och du kan följa presentationerna digitalt. Johan Widmark är moderator.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted