Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Q1 2021

Ett medvetet val att minska tillströmningen av nya användare har resulterat i lägre nettoomsättning under första kvartalet. Samtidigt minskade kostnaderna för att rekrytera nya spelare.

Aktiviteten på plattformen är lägre vilket följer den planering och strategi som beslutats tidigare. Den främsta orsaken till en sjunkande aktivitet är ett förändrat fokus från en bred marknadsföring över hela världen till en fokuserad satsning på vissa utvalda marknader, främst Västeuropa och USA. Denna övergång kommer under en period att skapa mindre aktivitet och lägre nettoomsättning.

Rörelseresultatet för kvartalet är i linje med plan, -40,8 Mkr. Motsvarande period föregående år uppgick rörelseresultatet till -67,4 Mkr. Det förbättrade resultatet är främst kopplat till försiktigare satsning avseende utställda prispotter och lägre kostnader för rekrytering av nya spelare.

I mitten av kvartalet tilltradde jag som VD pa bolaget. Grundaren och tidigare VD, Patrik Nybladh har under mars manad gjort en overlamning och utfasning och jag kanner mig nu varm i kladerna i min nya roll. Som tidigare kommunicerats ar G-Loots fokus nu att vaxa med lonsamhet pa vara fokusmarknader: Nordamerika och Vasteuropa. Denna strategi har lett till att vi successivt avvecklar vissa olonsamma geografiska omraden. Kortsiktigt drabbar detta omsattningen negativt men det ar en nodvandighet for att vi ska kunna na lonsamhet pa spelarniva.

Vi arbetar parallellt med att ytterligare forbattra var anvandarrekrytering och har under de senaste manaderna natt rekordlaga kostnader per rekryterad spelare. En stor del av framgangen beror pa att vi skiftat en väsentlig del av var marknadsforingsbudget till influencers. Eftersom var tjanst ar ny for manga spelare är det en fördel att framtradande profiler inom spelvarlden forklarar hur plattformen fungerar och uppmuntrar sina foljare att testa. Vi ser betydande mojligheter att skala upp denna kanal ytterligare nar vi har ratt KPI-trender pa plattformen.

Vi har under kvartalet arbetat internt med att skapa en trearsvision for bolagets produkter. Som ett resultat av det arbetet har vi bland annat valt att sla ihop vara tva esportsplattformar G-Loot och GLL. Arbetet ar paborjat och vi raknar med att slutföra det under året. De traditionella Esport-tavlingar som tidigare endast funnits pa GLL blir då en del av G-Loot i form av vecko- och manadsfinaler. Vi kommer aven bredda utbudet pa plattformen; flera helt nya tavlingsformat samt ett stort antal sociala funktioner kommer ge vara anvandare anledning att komma tillbaka varje dag. De nya funktioner vi nu bygger kommer aven gora det mojligt for oss att ta betalt pa nya satt, t ex genom kop av innehall pa plattformen eller prenumerationer.

Jag har valt att gora en mindre omorganisation till foljd av den omarbetade produktvisionen och vi har nu en mer stromlinjeformad organisation med en mindre ledningsgrupp och tydligare mal och ansvar for de olika avdelningarna. Den avdelning som arbetat med live-event har lagts ned och ett antal personer fran den delen av organisationen arbetar nu istallet pa var produktavdelning. Vi har successivt fasat ut ett antal konsulter och dar behovet varit stort ersatt dom med fast anstallda. Tillsammans med ett fatal uppsagningar har vi kunnat sanka vara fasta kostnader med 30%, utan att tappa momentum i den resa vi nu gor.

En annan forandring i detta kvartal ligger i hur vi rapporterar intakter. I samrad med var revisor har vi gjort ett antal forandringar som kommer skapa en storre jamforbarhet och gora G-Loot redo for en noterad miljo. Pa oversta raden blir effekten negativ men det blir i stort sett ingen effekt pa sista raden. Detta ar ett nodvandigt steg for att vi ska vara redo for en borsintroduktion nar laget ar det ratta, och for mig ett viktigt steg for att skapa tydlighet kring var affar.

G-Loot bestar av ett fantastiskt gang med hog kapacitet och mycket bred erfarenhet fran spel- och esportvarlden. Jag ar entusiastisk over var framtid och ser fram emot att vara en del av den har resan.

Med vänlig hälsning
Johan Persson
CEO

För ytterligare information kontakta
Johan Persson CEO
[email protected] 

[email protected]
Jan Benjaminson CFO
[email protected] 

G-Loots plattform låter användare tävla online i utmaningar i spel de redan ager.

Medan man spelar körs G-Loots PC-app i bakgrunden. Den registrerar spelstatistik som Kills, Wins, Loss samt detaljer gallande pricksakerhet och vilket vapen som anvants. Nar en spelare deltar i en G-Loot-utmaning ar det denna data som avgor rankningen och utser vinnare.

G-Loot- anvandare tavlar aldrig direkt med varandra, utan alla tavlar pa lika villkor, oavsett fardighetsgrad. Spelare kan valja att tavla mot andra (antingen en-mot-en eller i en oppen turnering) eller testa sig sjalva i olika solo-utmaningar.

G-loot tar en anmalningsavgift for varje utmaning och en procentandel av prispengarna.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted