Styrelse, ledning och storägare avser teckna ytterligare aktier i pågående företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

André Rodrigues och storägare Watermill Ventures Ltd avser teckna ytterligare 4 608 725 aktier, motsvarande cirka 740 KSEK, i den pågående företrädesemissionen av aktier vilken offentliggjordes i maj 2019. Detta pressmeddelande avser teckningar utöver de teckningsförbindelser om 9 843 156 aktier som redan ingåtts av Rune Löderup, Staffan Lindgren och André Rodrigues.

Företrädesemissionen är sedan innan säkerställd till 85 procent genom teckningsförbindelser om cirka 23 procent garantiåtaganden om cirka 62 procent. Rune Löderup, Staffan Lindgren, André Rodrigues och Watermill Ventures Ltd avser utöver de teckningsförbindelser som redan ingåtts, att teckna ytterligare 4 608 725 stycken aktier, motsvarande cirka 740 KSEK.

Rune Löderup avser teckna ytterligare 1 500 000 aktier motsvarande 240 KSEK, Staffan Lindgren avser teckna ytterligare 686 369 aktier motsvarande cirka 110 KSEK, André Rodrigues avser teckna ytterligare 312 500 aktier motsvarande 50 KSEK och Watermill Ventures Ltd avser teckna 2 109 856 aktier motsvarande cirka 340 KSEK.

Dessa ytterligare teckningar innebär att Rune Löderup, Staffan Lindgren, André Rodrigues och Watermill Ventures Ltd avser teckna totalt 14 451 881 aktier i företrädesemissionen, motsvarande cirka 2,3 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
E-mail: [email protected]
Tel: +46 (0)8 559 25 266

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader i Asien. GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som drivs på den senaste tekniken, med modernt användargränssnitt (UI) och är mobilanpassad. GoldBlue är noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted