Information om villkor för automatisk inlösenförfarande

GoldBlue har idag lagt upp ett dokument på hemsidan som förklarar hur ett automatisk inlösenförfarande kommer gå till. Samma dokument är bifogat som en pdf fil till detta pressmeddelande. Årsstämman den 2 april 2020 kommer ta ett beslut om genomförande av inlösenprogrammet.

Villkor i sammandrag

  • Efter beslut på årsstämman den 2 april 2020 delas varje aktie i GoldBlue upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.
  • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot ett belopp om 0,10 kronor per inlösenaktie. Utbetalning beräknas ske den 2 juli 2020.
  • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägarna för att erhålla inlösenbeloppet.
  • Avstämningsdag för aktiesplit med rätt till erhållande av inlösenaktier är den 16 april 2020.
  • Handel med inlösenaktier sker på NGM Nordic SME under perioden 20 april - 25 juni 2020.
  • För utländska aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skattehänseende att sälja inlösenaktierna under handelsperioden.
  • Verkställandet av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd av Bolagsverket.
  • För frågor angående inlösenförfarandet, vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 25 mars 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.


Viktig Information om automatisk inlösenförfarande

- Sista dag för handel i GoldBlue's aktie före aktiesplit, inklusive rätt till inlösenaktien är idag den 14 april 2020.

- Första dagen för handel i GoldBlue's aktie efter split, exklusive rätt till inlösenaktie är imorgon den 15 april 2020.

- Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier är den 16 april 2020.

- Handel med inlösenaktier startar den 20 april 2020.


Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 2 april 2020

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 2 april 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.GoldBlue AB publicerar årsredovisning för 2019

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets hemsida.


Kallelse till årsstämma i GoldBlue AB (publ)

Aktieägarna i GoldBlue AB (publ), org. nr 559078-0465, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 kl. 14.30. Årsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.


Bokslutskommuniké för januari - december 2019

GoldBlue AB har idag publicerat sin bokslutskommuniké för januari-december 2019


Rättelse av utdelningsbelopp per aktie

GoldBlue AB har i december erhållit hela köpeskillingen efter förvärvet av GoldBlue Ltd förutom den summa om 500.000 EUR (Ca 5,25 Mkr) som hålls inne av köparen tills den 26 April 2020 då köparens garantiperiod går ut.


GoldBlue anger estimerad inlösenvärde på aktien

GoldBlue AB har i december erhållit hela köpeskillingen efter förvärvet av GoldBlue Ltd förutom den summa om 500.000 EUR (Ca 5,25 Mkr) som hålls inne av köparen tills den 26 April 2020 då köparens garantiperiod går ut.


Split och Inlösen av aktier

GoldBlue har nu rätt ut alla frågeställningar kring ett inlösenprogram och bestämt sig för att föreslå Årsstämman 2020 en så att kallad split/inlösen. Detta innebär att alla aktieägare kommer erhålla en inlösenaktie för varje aktie de äger och att denna aktie kommer lösas in i kontanter några veckor efter att inlösenaktien är på aktieägarnas depåer. Bolaget har nu en ny webbplats www.goldblueab.se .


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär