Coegin Pharma tar nästa strategiska steg i det kliniska utvecklingsprogrammet för AVX001 inom hudcancer

Coegin Pharma, ett nordiskt bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar nya behandlingar inom cancer och inflammatoriskt drivna sjukdomar, kommunicerar idag sin plan för den fortsatta kliniska utvecklingen av AVX001 och förbereder en fas IIa studie med AVX001 för behandling av basalcellscancer, vilket överensstämmer med tidigare kommunicerad plan.

AVX001 har i avslutad fas I/II studie inom aktinisk keratos (COAK-studien) visat potential att kunna bli ett nytt behandlingsalternativ för denna indikation. Genom en vidareutveckling av AVX001 i en fas IIa studie inom basalcellscancer adresserar bolaget två stora sjukdomsindikationer med AVX001 där behovet för bättre behandlingsalternativ är stort. Målet är att utveckla ett läkemedel för både aktinisk keratos och basalcellscancer. Detta bedöms maximera värdeutvecklingen på läkemedelskandidaten markant.

Positiva top-line data från COAK-studien
Den 31 mars 2022 rapporterade Coegin Pharma positiva top-line data från COAK-studien. De primära studieresultaten visade att AVX001 i gelformulering är en väl tolererad och säker läkemedelskandidat för behandling av aktinisk keratos. De sekundära studieresultaten visade en tydlig tendens till effekt av behandlingen med AVX001 även om COAK-studien inte var designad till att demonstrera effekten av läkemedelskandidaten.

Utvecklingsplan inom basalcellscancer - fas IIa proof-of-concept
Baserat på resultaten från COAK-studien planerar Coegin Pharma att fortsätta den kliniska utvecklingen av AVX001 inom basalcellscancer. Coegin Pharma börjar förberedelserna till en fas IIa studie med målsättningen att starta studien under första halvåret 2023. Studien är en så kallad proof-of-concept studie, där avsikten är att bekräfta de positiva resultaten från COAK-studien avseende säkerhet och tolerabilitet samt att undersöka den kliniska effekten av AVX001 för behandling av basalcellscancer. Coegin Pharma kommer i den planerade fas IIa studien att använda sig av värdefull dokumentation och erfarenheter från COAK-studien, där digitaliseringen av både rekryteringen av patienter och genomförandet av studien, innebar att studien kunde genomföras snabbt och kostnadseffektivt.

Basalcellscancer
Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer och den vanligaste av alla cancerformer. Endast i USA diagnostiseras årligen 3,3 miljoner patienter med basalcellscancer. Den vanligaste orsaken är, likt aktinisk keratos, exponering av solljus och involverar onormal och okontrollerad celltillväxt.

Stort medicinskt behov för ett nytt behandlingsalternativ
Tidig behandling av basalcellscancer är avgörande, eftersom basalcellscancertumörer växer och snabbt kan bli allvarligare, vilket kräver mer intensiv behandling. Basalcellscancer behandlas huvudsakligen med kirurgi, men även topikala läkemedel används i de fall där lesionen är ytlig. Kirurgi är förknippat med stort obehag och det kan finnas behov för återkommande behandlingar som kan resultera i ärrvävnad. Nuvarande topikala behandlingar kan klassificeras som topikal kemoterapi som utlöser svåra sårlesioner, vilka tar lång tid att läka och är ett stort obehag för patienterna. Där finns således ett stort behov för en tidig topikal behandling av basalcellscancer som är säker, effektiv och kan reducera risken för obehagliga biverkningar och kosmetiska skador jämfört med existerande behandlingar.

VD kommentar
"Både aktinisk keratos och basalcellscancer är mycket vanliga sjukdomar som är orsakade av överexponering av solen. I verkligheten talar vi om kroniska sjukdomar som kräver återkommande behandlingar, ofta livslånga. Tyvärr är dagens behandlingsalternativ inte optimala och ger patienterna obehagliga biverkningar eller kosmetiska skador. Därför finns där ett stort behov för ett säkrare behandlingsalternativ som inte ger patienterna obehag, svåra hudreaktioner eller skador på huden. Vi har visat i COAK-studien att AVX001 är mycket säker och ger minimala hudreaktioner. Vi har också visat en tydlig tendens till effekt i behandlingen av aktinisk keratos, även om studien inte var designad för att visa optimal effekt. I våra löpande partnerdiskussioner har vi upplevt ett stort intresse för AVX001 för behandling av båda aktinisk keratos och basalcellscancer. Därför är vi övertygade om att vi kan maximera värdet av AVX001 genom att utveckla läkemedelskandidaten för båda sjukdomsindikationerna och vi startar nu med planeringen av en fas IIa proof-of-concept studie med AVX001 i basalcellscancer och kommer löpande att kommunicera kring dessa planer" säger Tore Duvold, VD, Coegin Pharma

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:55 CET den 22 april 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

 

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted