Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Coegin Pharma presenterar bolagsinformation om Reccura Therapeutics

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") meddelade nyligen om lanseringen av portföljbolaget Reccura Therapeutics AS ("Reccura Therapeutics") och presenterar nu ytterligare information om bolaget.

Reccura Therapeutics är ett norskt bioteknikföretag fokuserat på utveckling av förbättrade behandlingslösningar för personer som lider av aktinisk keratos och basalcellscancer som är hudsjukdomar som orsakas vid överexponering av solljus.

Baserat på de slutliga resultaten från COAK-studien har arbetet med förberedelserna för den fortsatta kliniska utvecklingen av AVX001 inom basalcellscancer fortskridit och nästa steg är att genomföra en fas IIa studie. Studien är en så kallad proof-of-concept studie, där avsikten är att bekräfta de positiva resultaten från COAK-studien avseende säkerhet och tolerabilitet samt att undersöka den kliniska effekten av AVX001 för behandling av basalcellscancer.

Mer information om Reccura Therapeutics finns i bifogad bolagspresentation och finns också tillgänglig på Coegin Pharmas hemsida se bolagspresentationen här..

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".

Om Reccura Therapeutics AS
Reccura Therapeutics är ett portföljbolag till Coegin Pharma med fokus på att kunna erbjuda en unik och vältolererad behandling för både aktinisk keratos och basalcellscancer. Nästa steg i bolagets utvecklingsprogram är en fas IIa studie med AVX001 inom basalcellscancer och målsättningen är att genomföra en utlicensiering alternativt att identifiera en pharma- eller venture cap partner för finansiering innan en fas IIa studie inleds.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted