Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Analyst Group har publicerat en analysartikel om Coegin Pharma AB

I samband med att Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") genomför sin företrädesemission har analysföretaget Analyst Group publicerat en analysartikel om Coegin Pharma.

Ansvarig analytiker kommenterar
"Under 2022 har Coegin Pharma implementerat en ny strategi och affärsmodell vilken bl.a. resulterat i en lägre verksamhetsrisk, ett minskat kapitalbehov i moderbolaget och en mer strömlinjeformad process för att kunna ingå licensavtal eller genomföra en Exit. Den befintliga projektportföljen består av sju läkemedelsutvecklingsprojekt, varav fyra projekt är förberedda för fas IIa eller fas IIb. Det kan ställas i relation till den befintliga Pre Money-värderingen av Coegin Pharma om 76 MSEK i samband med den nu pågående kapitalanskaffningen, vilket, i förhållande till det kliniska läget för projekten, får anses vara en attraktiv värdering. Utöver att de tre portföljbolagen Follicum, Reccura Therapeutics och Avexxin Oncology har flera operativa milstolpar som kan nås under de kommande åren, vilka i sig kan vara värdedrivande, för Coegin Pharma en aktiv dialog med ett flertal potentiella globala och regionala samarbetspartners och köpare där slutmålet är att skapa värde genom en Exit i portföljbolagen. En Exit, eller ett licensavtal, tror vi skulle utgöra en stark trigger i aktien och med tanke på att Coegin Pharma har flera portföljbolag med långtgående projekt, ökar sannolikheten för att en eller flera affärer skulle kunna komma att genomföras under de kommande 12-18 månaderna."  

Läs hela artikeln hos Analyst Group:
https://analystgroup.se/emission/emission-coegin-pharma/

 För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Analyst Group
Analyst Group grundades 2014, en tid då informationen att tillgå gällande små- och medelstora bolag ansågs vara bristfällig. Därför valde Analyst Groups grundare att starta upp en analystjänst med visionen att belysa och sprida korrekt information för att ge bättre stöd i investeringsbeslut. Mer information och aktieanalyser finns på www.analystgroup.se 

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted