Petrotarg har slutfört en nyemission och tillförts 7,5 MSEK före emissionskostnader

Petrotarg AB (publ) har slutfört en emission med företräde för bolagets aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 5,8 MSEK genom kvittning av fordran. 


Ny hemsida för Petrotarg
Petrotarg TR handlas på OTC-listan den 2 januari 2017

BQ Broker startar handel i Petrotargs teckningsrätt. 


Offentliggörande av Petrotargs memorandum avseende företrädesemission

Petrotarg AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 


Pågående skriftväxling med Nasdaq Issuer Surveillance och information om pågående emission

Bakgrund
Styrelsen för Petrotarg AB (publ) ("Bolaget") har den 16 december 2016, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 9 december 2016 beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 29 december 2016 till och med den 18 januari 2017.


Beslut om att genomföra en företrädesemission och en riktad emission

Styrelsen för Petrotarg har i dag den 16 december 2016, med stöd av bemyndigande från Extra bolagsstämman den 9 december 2016 beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bakgrunden till beslutat är att styrelsen önskar öka soliditeten i koncernen, samt avsätta ytterligare medel för att exploatera markrättigheterna på Edwards County, i Texas.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted