Starkt första kvartal bekräftat av flera kundordrar

Året inleds med ett starkt kvartal drivet av nya ordrar och fördjupat samarbete med flera kunder. Två nya ordrar erhölls av amerikanska Uhnder på över 6000 formsprutade antenner för radar till "last mile deliveries". Vidare erhölls en ny order från marknadsledande Tier 1 på antenner till 77 GHz bilradar. Vi ser ett ökat intresse för högupplösta radarantenner till trafikövervakning vilket bekräftas av en ny order från Smartmicro. Omsättningen för perioden januari-mars 2021 uppgick till 2,4 mkr (6,5 mkr).

Per början av maj har Gapwaves inte drabbats av några uppskjutna eller försenade projekt som kan kopplas till Covid-19 även om det finns en osäkerhet på marknaden. Försäljningsmöjligheterna i andra kvartalet har hittills inte påverkats och bolagets uppfattning är att snäva tidplaner kopplat till produktlanseringar gör att man vill prioritera utvecklingsprojekt inom bilradar. Inom telekom har inga signaler erhållits om att 5G-utvecklingen på millimetervågsfrekvenser påverkats av Covid-19.

Vidare har det under första kvartalet bekräftats att Gapwaves antennteknologi står sig stark inom olika radarvertikaler som Autonoma "last mile deliveries" och trafikövervakning. Under kvartalet har Gapwaves erhållit en ny order på ett nytt projekt för antenner till Autonoma "last mile deliveries" av amerikanska Uhnder. Som en uppföljning på projektet inom trafikövervakning som inleddes under 2020 har kunden, Smartmicro som nu väljer att offentliggöra samarbetet, beställt ett nytt projekt och önskar fördjupa samarbetet med Gapwaves. Smartmicro är ett tyskt företag med närmare 30 års erfarenhet av Radarteknologi för fordonsindustrin. För att bredda sin produktportfölj gick de för över 10 år sedan in på marknaden för trafikövervakning där de nu är marknadsledande.

"Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Gapwaves inom radar för trafikövervakning. Gapwaves antennteknologi har hittills visat mycket god prestanda". Kommenterar Ralph Mende, CEO på Smartmicro.

Gapwaves ledning följer noga marknadsutvecklingen och är redo att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten. Vid utgången av april är verksamhetsplanen för 2021 oförändrad och möjligheterna för försäljning av prototyper för utvärdering till nya kunder anses vara goda precis som möjligheterna att ta etablerade relationer in i avtal om långsiktig produktförsäljning eller licensavtal.

Första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 mkr (6,5 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -13,9 mkr (-7,7 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -13,9 mkr (-7,8 mkr) vilket motsvarar -0,50 kr (-0,29 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -13,8 mkr (-6,4 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 64,1 mkr (103,0 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Vi har inlett 2021 mycket starkt med flera ordrar på nya utvecklingsprojekt av 77 GHz radarantenner. Vi har erhållit ett nytt utvecklingsprojekt av marknadsledande Tier 1 inom bilradar, två nya ordrar från Uhnder på antenner till "last-mile deliveries" samt en beställning på ett nytt projekt av tyska Smartmicro på högupplösta radarantenner för trafikövervakning. Vidare har ett samarbetsavtal tecknats med Frencken group för högvolymsproduktion vilket gör att Gapwaves nu står redo att ta större volymordrar. De nya ordrarna inom radarvertikaler som "last-mile deliveries" och trafikradar bekräftar att Gapwaves antennteknologi nu är etablerad inom två nya affärsområden i stark tillväxt. Drivet av digitaliseringen som påskyndats av pandemin ser vi också ett ökat intresse för Gapwaves antenner på 5G millimetervågor. Med denna starka start på året är förhoppningen stor om ett 2021 med fortsatt positiv utveckling"

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Swedish satellite industry pioneers to develop next-gen low-cost LEO terminal - win Vinnova innovation grant

Swedish public innovation agency, Vinnova, has awarded a SEK 4 million development grant to a Swedish project group aimed at boosting development of a next generation, low-cost LEO (Low Earth Orbit) satellite terminal. The award is part of Vinnova'a Electronic components & systems - research and innovation projects 2021.


Gapwaves erhåller en beställning på högupplösta radarantenner från en ny automotive Tier 1 kund

Gapwavesharerhållit enorder på ett nytt projekt för 77 GHz antenner avsedda för fordonsradar och inleder således samarbete med ytterligare en av de största leverantörerna till fordonsindustrin. Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av antennprototyper för en 77 GHz högupplöst radar. Värdet på den initiala ordern uppgår till 0,4 MSEK och leverans beräknas skeundertredjekvartalet 2021. 


Gapwaves receives an order for high-resolution radar antennas from a new automotive Tier 1 customer

Gapwaves have received an order for a new project for 77 GHz antennas intended for automotive radar and thus begins cooperation with another of the largest suppliers to the automotive industry. The delivery includes design / development and production of antenna prototypes for a 77 GHz high-resolution radar. The value of the initial order is approximately 0.4MSEK and delivery is estimated for the third quarter of 2021. 


HELLA GmbH & Co. KGaA, ledande tysk billeverantör, investerar i det svenska teknikföretaget Gapwaves AB

Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med HELLA, en av de största tillverkarna av radar för bilindustrin. Som en del av avtalet kommer HELLA att investera 182,3 MSEK i Gapwaves i en riktad nyemission av 3 100 000 B-aktier, investeringen täcker cirka 10% av Gapwaves kapital. Gapwaves kommer som tillägg att erbjuda utvecklingstjänster till HELLA.


Gapwaves erhåller en ny order från Tier 1 kund

Gapwaves har erhållit en ny order på design och utveckling av antennprototyper till 77 GHz bilradar värd ca 2.4 MSEK att levereras under tredje kvartalet 2021. Ordern är en uppföljning på det samarbete som inleddes i december 2020 med en av de ledande europeiska tillverkarna av radar till fordonsindustrin. 


Gapwaves erhåller en uppföljningsorder från Uhnder

Gapwaves har erhållit en order från amerikanska Uhnder.  Leveransen består av ytterligare prototyper för en 77 GHz högupplöst radar avsedd för robotiserade transporter. Totalt ordervärde uppgår till ca 1.3 MSEK och leverans beräknas ske under tredje kvartalet 2021. 


Starkt första kvartal bekräftat av flera kundordrar

Året inleds med ett starkt kvartal drivet av nya ordrar och fördjupat samarbete med flera kunder. Två nya ordrar erhölls av amerikanska Uhnder på över 6000 formsprutade antenner för radar till "last mile deliveries". Vidare erhölls en ny order från marknadsledande Tier 1 på antenner till 77 GHz bilradar. Vi ser ett ökat intresse för högupplösta radarantenner till trafikövervakning vilket bekräftas av en ny order från Smartmicro. Omsättningen för perioden januari-mars 2021 uppgick till 2,4 mkr (6,5 mkr).


Gapwaves får order på ett nytt utvecklingsprojekt från global techgigant

Gapwaves har erhållit en ny order på design och utveckling av 77 GHz antennprototyper från den globala techgigant som ett samarbete inleddes med under 2020. Ordern har ett värde om ca 3.7 mkr med beräknad leverans under fjärde kvartalet 2021.


Gapwaves går in som delägare i Metasum

Gapwaves har förvärvat delar av Metasum. Genom ägarskapet får Gapwaves tillgång till Metasums patent och teknologi och kan nu möta marknadens ökade efterfrågan på 77 GHz radar med två olika vågledarbaserade teknologier.


Robert Nordström ny CFO för Gapwaves

Gapwaves AB (publ) meddelar härmed att Bolaget har anställt Robert Nordström som ny CFO och medlem av ledningsgruppen med start i juni 2021.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted