Gapwaves lanserar aktiv 5G-antenn med integrerade GaN-förstärkare

Som uppföljning på den första versionen av en aktiv 5G-antenn som lanserades i Augusti 2018 lanserar Gapwaves nu en andra version med Qorvo's GaN-on-SiC teknologi. Denna aktiva 28GHz antenn för 5G uppvisar hög EIRP med låg energikonsumtion i kombination med god värmeavledningsförmåga, något som är kritiskt för förstärkarna. Lösningen som bygger på Gapwaves vågledarteknologi och Qorvo GaN helintegrerade effektförstärkare, lågbrusförstärkare och switch utgör en av få lösningar på marknaden som möter de prestandakrav som krävs i framtidens 5G Mobile Access och Fixed Wireless Access nätverk.

Som del av ett samarbete med Qorvo, en världsledande tillverkare av halvledare och RF-komponenter, lanserar Gapwaves version två av sin 28GHz aktiva 5G-antenn med integrerade Qorvo GaN-on-SiC front-end förstärkare. Den styrbara 28GHz högeffektsantennen med aktiva delar i form av ett högpresterande filter och övergång från kretskort till gapvågledare är en fortsatt utveckling av den styrbara antenn som lanserats tidigare. Integrationen av den två-kanaliga GaN-förstärkaren tillsammans med en helintegrerad lobformningskrets skapar en prototyp som ligger i absolut teknisk framkant, byggd på standardkomponenter och Gapwaves vågledarteknologi. Mätningar som gjorts på prototypen visar mycket goda prestanda; hög antenneffektivitet med låga förluster och hög EIRP. Konstruktionen, baserad på Gapwaves vågledarteknologi, har också visat utmärkt värmeavledningsförmåga.

Antennprototypen och mätresultaten kommer att visas på Mobile World Congress i Barcelona 25-28 februari. Gapwaves vågledarteknologi erbjuder en plattform för utveckling av millimetervågsprodukter med exceptionell räckvidd och prestanda för t ex 5G Mobile Access och Fixed Wireless Access. Kommande lanseringar av Gapwaves 28GHz 5G-antenn kommer att inkludera upp och ned konvertering, och som ytterligare utvecklingssteg digital lobformning.

"Gapwaves 28GHz 5G-antenn bekräftar ytterligare den höga prestandan hos Gapwaves vågledarteknologi. Lösningen med integrerade Qorvo GaN förstärkare är väldigt intressant för 28GHz 5G-system som t ex Mobile Access och Fixed Wireless Access då testresultaten bekräftar kombinationen av hög EIRP och låg energikonsumtion", säger Thomas Emanuelsson, CTO Gapwaves.

"Byggd på standardkomponenter och Gapwaves vågledarteknologi är detta en av få produkter på marknaden som verkligen visar en lösning som kan möta kraven från framtidens 28GHz 5G-nätverk. Energiförbrukning och räckvidd är nyckelfaktorer för att förverkliga framtidens millimetervågsnätverk. Version två av Gapwaves 5G-antenn är verkligen en milstolpe på den resan", säger Lars-Inge Sjöqvist, CEO Gapwaves.

Roger Hall, general manager Qorvo High Performance Solutions; "Qorvo är glada över att leverera produkter som möjliggör 5G millimetervågslösningar med Gapwaves unika antennteknologi. Qorvos innovativa 5G-produkter bygger på årtionden av RF-utveckling och har redan varit del av en mängd 5G fälttester. Vår unika GaN-lösning adresserar komplexa nätverk som gör 5G till verklighet".

För ytterligare information se Gapwaves hemsida www.gapwaves.com eller Qorvos hemsida www.qorvo.com 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD, Gapwaves 

Telefon: +46 (0) 736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Investor Relations

Per Andersson, CFO, Gapwaves

Telefon: + 46 (0) 709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com  

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwpaital.se 

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på patenterad vågledarteknologi. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat antenner för mobilbasstationer, bilradar, mobiltelefoner samt radiolänkar inom data- och telekom. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Om Qorvo

Qorvo (NASDAQ:QRVO) skapar en bättre värld genom att erbjuda innovativa radiofrekvens (RF) lösningar för det uppkopplade samhället. Vi kombinerar produkt- och tekniskt ledarskap, systemexpertis och globala tillverkningsmöjligheter för att snabbt lösa våra kunders mest komplexa tekniska utmaningar. Qorvo är närvarande i ett antal tillväxtsegment på stora, globala marknader inkluderande avancerade uppkopplade enheter, fasta och trådlösa nätverk samt inom radar och kommunikationsutrustning för försvarsindustrin. Vi tillför också kunskap och erfarenhet för att möjliggöra 5G-nätverk, cloudtjänster, Internet of Things och andra applikationer som utvecklas inom det globala uppkopplade samhället. Besök www.qorvo.com för att lära mer om hur Qorvo kopplar samman världen.

Swedish satellite industry pioneers to develop next-gen low-cost LEO terminal - win Vinnova innovation grant

Swedish public innovation agency, Vinnova, has awarded a SEK 4 million development grant to a Swedish project group aimed at boosting development of a next generation, low-cost LEO (Low Earth Orbit) satellite terminal. The award is part of Vinnova'a Electronic components & systems - research and innovation projects 2021.


Gapwaves erhåller en beställning på högupplösta radarantenner från en ny automotive Tier 1 kund

Gapwavesharerhållit enorder på ett nytt projekt för 77 GHz antenner avsedda för fordonsradar och inleder således samarbete med ytterligare en av de största leverantörerna till fordonsindustrin. Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av antennprototyper för en 77 GHz högupplöst radar. Värdet på den initiala ordern uppgår till 0,4 MSEK och leverans beräknas skeundertredjekvartalet 2021. 


Gapwaves receives an order for high-resolution radar antennas from a new automotive Tier 1 customer

Gapwaves have received an order for a new project for 77 GHz antennas intended for automotive radar and thus begins cooperation with another of the largest suppliers to the automotive industry. The delivery includes design / development and production of antenna prototypes for a 77 GHz high-resolution radar. The value of the initial order is approximately 0.4MSEK and delivery is estimated for the third quarter of 2021. 


HELLA GmbH & Co. KGaA, ledande tysk billeverantör, investerar i det svenska teknikföretaget Gapwaves AB

Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med HELLA, en av de största tillverkarna av radar för bilindustrin. Som en del av avtalet kommer HELLA att investera 182,3 MSEK i Gapwaves i en riktad nyemission av 3 100 000 B-aktier, investeringen täcker cirka 10% av Gapwaves kapital. Gapwaves kommer som tillägg att erbjuda utvecklingstjänster till HELLA.


Gapwaves erhåller en ny order från Tier 1 kund

Gapwaves har erhållit en ny order på design och utveckling av antennprototyper till 77 GHz bilradar värd ca 2.4 MSEK att levereras under tredje kvartalet 2021. Ordern är en uppföljning på det samarbete som inleddes i december 2020 med en av de ledande europeiska tillverkarna av radar till fordonsindustrin. 


Gapwaves erhåller en uppföljningsorder från Uhnder

Gapwaves har erhållit en order från amerikanska Uhnder.  Leveransen består av ytterligare prototyper för en 77 GHz högupplöst radar avsedd för robotiserade transporter. Totalt ordervärde uppgår till ca 1.3 MSEK och leverans beräknas ske under tredje kvartalet 2021. 


Starkt första kvartal bekräftat av flera kundordrar

Året inleds med ett starkt kvartal drivet av nya ordrar och fördjupat samarbete med flera kunder. Två nya ordrar erhölls av amerikanska Uhnder på över 6000 formsprutade antenner för radar till "last mile deliveries". Vidare erhölls en ny order från marknadsledande Tier 1 på antenner till 77 GHz bilradar. Vi ser ett ökat intresse för högupplösta radarantenner till trafikövervakning vilket bekräftas av en ny order från Smartmicro. Omsättningen för perioden januari-mars 2021 uppgick till 2,4 mkr (6,5 mkr).


Gapwaves får order på ett nytt utvecklingsprojekt från global techgigant

Gapwaves har erhållit en ny order på design och utveckling av 77 GHz antennprototyper från den globala techgigant som ett samarbete inleddes med under 2020. Ordern har ett värde om ca 3.7 mkr med beräknad leverans under fjärde kvartalet 2021.


Gapwaves går in som delägare i Metasum

Gapwaves har förvärvat delar av Metasum. Genom ägarskapet får Gapwaves tillgång till Metasums patent och teknologi och kan nu möta marknadens ökade efterfrågan på 77 GHz radar med två olika vågledarbaserade teknologier.


Robert Nordström ny CFO för Gapwaves

Gapwaves AB (publ) meddelar härmed att Bolaget har anställt Robert Nordström som ny CFO och medlem av ledningsgruppen med start i juni 2021.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted