Gapwaves lanserar 77 GHz vågledarantenn för bilradar

Som ett resultat av satsningen inom Automotive och efterfrågan på bättre antenner till bilradar lanserar Gapwaves en 77 GHz vågledarbaserad referensantenn för bilradar. Antennen visar kraftigt förbättrad prestanda i form av detekteringsområde, räckvidd och värmeavledning för komponenter jämfört med kretskortbaserade antenner som används i dagens bilradar. Referensantennen är designad med standardiserad vågledaranslutning för att kunna testas och verifieras av ett flertal underleverantörer som utvecklar bilradar till fordonsindustrin.

Som ett resultat av satsningen inom Automotive och efterfrågan på bättre antenner till bilradar lanserar Gapwaves en 77 GHz vågledarbaserad referensantenn för bilradar. Antennen visar kraftigt förbättrad prestanda i form av detekteringsområde, räckvidd och värmeavledning för komponenter jämfört med kretskortbaserade antenner som används i dagens bilradar. Referensantennen är designad med standardiserad vågledaranslutning för att kunna testas och verifieras av ett flertal underleverantörer som utvecklar bilradar till fordonsindustrin.

Gapwaves 77 GHz referensantenn för bilradar har 2 Tx (sändare) och 4 Rx (mottagare) med standardiserad vågledaranslutning Detta innebär att olika kunder kan ansluta sina specifika radarkretsar och testa/verifiera vilken förbättring man kan uppnå med Gapwaves antenn i eget lab. Referensantennen visar på mycket goda resultat och bevisar den prestandaförbättring som uppnås i en radarmodul med Gapwaves teknologi.

"Då intresset för Gapwaves antennteknologi för bilradar visat sig vara stort inom fordonsindustrin har vi valt att utveckla en referensantenn som kan testas av kunder i ett tidigt skede istället för att vi gör en specialanpassad antenn för var och en. Tack vare vår referensantenn kan vi nu bevisa oss för betydligt fler kunder på kort tid" säger Marcus Hasselblad, utvecklingschef på Gapwaves.

"Det är med spänning vi nu ger fler underleverantörer till bilindustrin, Tier 1, möjlighet att testa och utvärdera vår antenn. Vi förväntar oss att flera kommer att gå vidare med att fullt ut integrera Gapwaves antennteknologi i sina kommande versioner av radarsensorer. Vi står med andra ord inför ett teknikskifte från kretskortsbaserade antenner med höga signalförluster till effektiva vågledarbaserade antenner" säger Lars-Inge Sjöqvist, VD på Gapwaves.

I och med den snabba utvecklingen inom aktiva säkerhetssystem (ADAS) har fordonsindustrins krav på radarlösningar ökat. Idag används fordonsradar för t ex adaptiva farthållare och döda vinkel- varnare men förväntas i framtiden få ännu fler användningsområden. För att få fem stjärnor i Euro NCAP's tester förväntas fordon från 2020 att behöva vara utrustade med automatiska bromssystem som kan upptäcka mindre objekt, t ex motorcyklar, cyklister och fotgängare runt omkring bilen i t ex tät stadsmiljö. Gapwaves vågledarteknologi erbjuder möjligheter till en effektiv antenn med låga förluster för millimetervågsradar på 77 GHz som kan erbjuda större detekteringsområde och bättre prestanda (faktor 2 i både sändare och mottagare) än dagens kretskortsbaserade lösningar.

Tier 1 är en benämning för första nivån av underleverantörer som levererar produkter och komponenter till den globala bilindustrin. Tier 1 kännetecknas av stora globala bolag där respektive produktsegment domineras av ett fåtal bolag.

 

Göteborg den 24 april 2019

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 395 327
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Gapwaves deltar på websända evenemang med Aktiespararna och Redeye

Gapwaves kommer att medverka på Aktiedagen Digitalt 18 maj och på Redeye Growth Day 2 juni. Båda evenemangen sänds online och består av en företagspresentation av Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist följd av frågestund ledd av moderator.Gapwaves delårsrapport januari-mars 2020: Starkt kvartal utan störningar

Första kvartalet 2020 var bolagets starkaste hittills drivet av en kombination av order på 5G 28 GHz antenner, antennprototyper till 77 GHz bilradar och licensintäkter. Under kvartalet erhölls även en utvärderingsorder från en ny Tier 1 kund, ZF Friedrichshafen AG samtidigt som ett samarbete med Uhnder Inc, en amerikansk chipleverantör, inleddes. Omsättningen för perioden januari-mars 2020 uppgick till 6,5 mkr (1,3 mkr).


Gapwaves får prototyporder från chiptillverkare

Gapwaves har erhållit en order för utveckling av antennprototyper till 77 GHz fordonsradar värd ca 0,5 mkr att levereras under andra kvartalet 2020. Kunden Infineon Technologies, är en global tillverkare av halvledare med kunder inom både telekom och fordonsindustrin.


Gapwaves publicerar årsredovisning för 2019

Gapwaves årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på www.gapwaves.com. Kontakta bolaget om en tryckt version önskas. Då Gapwaves revisor uppmanat bolaget att kommentera hur Covid-19 påverkar verksamheten publiceras här nedanför VD-ordet i sin helhet.


Intervju med Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist (video)

Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar den senaste utvecklingen, hur Gapwaves har påverkats av Covid-19 och hur coronakrisen skapar behov av högre kapacitet i våra nätverk.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2020 kl. 10:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 09:30.


Gapwaves får prototyporder från ny automotive kund

Gapwaves har erhållit en utvärderingsorder på antennprototyper till 77 GHz bilradar värd ca 0,5 mkr att levereras under första kvartalet 2020. Kunden är ZF Friedrichshafen AG ("ZF"), en global Tier 1 underleverantör till fordonsindustrin inom en rad områden däribland fordonsradar och system för aktiv säkerhet.


Gapwaves och Uhnder i samarbete inom digital högupplöst radar för "last mile" transporter

Gapwaves, med patenterad teknologi för millimetervågs vågledarbaserade antenner, lanserar idag ett samarbete med Uhnder för att utveckla en högupplöst radar för användning i självkörande fordon för "last mile" transporter.


Gapwaves miljöcertifieras enligt ISO14001

Som ett led i att utveckla Gapwaves processer mot att bli en leverantör av vågledarbaserade antenner har bolaget miljöcertifierats enligt ISO14001. Miljöcertifieringen är också ett led i att göra Gapwaves till ett hållbart och socialt ansvarstagande företag med målet att lämna så liten miljöpåverkan som möjligt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär