Gapwaves erhåller ordrar på ett nytt projekt från Uhnder

Gapwaves har erhållit nya ordrar från amerikanska Uhnder. Projektet består av två delar; antenndesign baserat på en ny specifikation och framtagning av verktyg för produktion av 77GHz prototyper avsedda för fordonsindustrin. Totalt ordervärde uppgår till ca 1MSEK och leverans beräknas ske under fjärde kvartalet 2021. 

Gapwaves inledde i mars 2020 ett samarbete med Uhnder, ett bolag från Austin, Texas, som har utvecklat en unik digital Radar-on-Chip (RoC) lösning baserad på en kombination av avancerad CMOS och Digital Code Modulation (DCM) teknologi. Under 2020 och 2021 har Uhnder beställt flera projekt och de radarprototyper som gemensamt tagits fram med komponenter från Gapwaves och Uhnder har visat mycket god prestanda. Tidigare beställda projekt har varit avsedda för robotiserade transporter. Det nya projekt som Uhnder nu beställer bekräftar att de ger sig in på radarmarknaden för fordonsindustrin, en marknad med extremt höga krav på prestanda och kvalitet.

"Tidigare samarbete och återkommande beställningar från Uhnder bekräftar att Gapwaves lösning för en 77 GHz högupplöst radar för "last mile delivery" är extremt relevant. Nu väljer Uhnder att utveckla en antenn för fordonsindustrin med vår förhoppning om att de väljer Gapwaves som sin partner för högvolymsproduktion. Uhnder är ett företag med stora resurser som är verksam inom flera radarvertikaler i den megatrend som självkörande fordon utgör. Att de nu vill fördjupa samarbetet med Gapwaves ytterligare är ett kraftigt styrkebesked för oss." Säger Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta:
Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: [email protected] 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: [email protected] 
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-15 12:55 CET.

Gapwaves får en ny order från global tech-gigant

Gapwaves har erhållit en ny order på högupplösta radarantenner från den globala tech-gigant som ett samarbete inleddes med under 2020. Ordern har ett värde om ca 10MSEK med beräknad leverans under första halvåret 2022.


Gapwaves receives a new order from a Global Tech Giant

Gapwaves has received a new order of antennas for a high resolution radar from the Global Tech Giant with which a collaboration began in 2020. The order has a value of approximately 10MSEK with expected delivery during the first half of 2022.


Valberedningen i Gapwaves utsedd

Valberedningen inför Gapwaves AB:s årsstämma 2022 har blivit utsedd genom att bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett varsin representant till valberedningen.


Gapwaves delårsrapport juli-september 2021, Stark utveckling och framflyttade positioner

Gapwaves verksamhet fortsätter att utvecklas positivt och den starka försäljningsutvecklingen från första halvåret fortsätter även i tredje kvartalet. Omsättningen för perioden juli-september 2021 uppgick till 8,5 MSEK (2,6 MSEK).


Gapwaves erhåller en ny order från HELLA

Gapwaves har erhållit en uppföljningsorder på ett nytt projekt för 77 GHz antenner avsedda för fordonsradar. Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av antennprototyper baserat på en uppdaterad antennspecifikation för en 77 GHz hörnradar. Värdet på ordern uppgår till ca 3MSEK och leverans beräknas ske under första kvartalet 2022. 


Gapwaves erhåller nya beställningar på högupplösta radarantenner

Gapwaves har erhållit ordrar på två nya projekt för 77 GHz antenner avsedda för fordonsradar med den Tier 1 som ett samarbete inleddes med i maj 2021. Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av antennprototyper baserat på två nya specifikationer för 77 GHz högupplöst radar. Ordervärdet uppgår till ca 2,1MSEK och leverans beräknas ske vid årsskiftet 2021/2022.


Gapwaves receives new orders for high-resolution radar antennas

Gapwaves has received two new orders for 77 GHz antennas intended for automotive radar from the Tier 1 which a collaboration started in May 2021. The delivery includes design / development and production of antenna prototypes based on two new specifications for 77 GHz high-resolution radar. The value of the orders are 2.1MSEK with expected delivery to take place around year end. 


Gapwaves erhåller ordrar på ett nytt projekt från Uhnder

Gapwaves har erhållit nya ordrar från amerikanska Uhnder. Projektet består av två delar; antenndesign baserat på en ny specifikation och framtagning av verktyg för produktion av 77GHz prototyper avsedda för fordonsindustrin. Totalt ordervärde uppgår till ca 1MSEK och leverans beräknas ske under fjärde kvartalet 2021. 


Gapwaves receives orders for a new project from Uhnder

Gapwaves has received new orders from American Uhnder. The project consists of two parts; antenna design based on a new specification and development of tools for the production of 77GHz antenna prototypes intended for the automotive industry. The total order value is approximately 1MSEK with expected delivery to take place during the fourth quarter of 2021.


BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Extra bolagsstämma den 15 september 2021 i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829


Gapwaves får ny order på 77 GHz radarantenner av Tier 1

Gapwaves har erhållit en ny order på design och utveckling av antenner till 77 GHz bilradar från Tier 1. Ordern är en fortsättning på den inledande ordern som erhölls i december 2020 från denna underleverantör till fordonsindustrin. Ordern består av 500 formsprutande antenner med ett totalt ordervärde om ca 1.9MSEK och leverans planeras kring årsskiftet 2021/2022.


Gapwaves receives new order for 77 GHz radar antennas from Tier 1

Gapwaves have received a new order for design and development of antennas for 77 GHz car radar from a global Tier 1. The order is a continuation of previous project from December 2020. The delivery consists of 500 injection molded antennas with a total order value of approximately SEK 1.9 million. Delivery is expected to take place around year-end 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 september 2021.


RÄTTELSE, med bifogad kvartalsrapport Q2 2021

Gapwaves delårsrapport april-juni 2021:
Kommersiellt genombrott inom fordonsindustrin

Kvartalet utmärker sig då den största affären i Gapwaves historia genomfördes; Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med HELLA, en av de ledande tillverkarna av radar för bilindustrin. Som en del av avtalet har HELLA investerat 182,3 MSEK i Gapwaves via en riktad nyemission av 3 100 000 B-aktier till ett pris om 58,80 SEK per aktie.
Omsättningen för perioden april-juni 2021 uppgick till 14,9 MSEK (5,2 MSEK).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted