Gapwaves delårsrapport juli-september 2020: Fortsatt kundinflöde och ökade investeringar i utveckling

Det tredje kvartalets största händelser summeras till Gapwaves första order för serietillverkning, ett 5G utvecklingsavtal för repeaterlösningar på millimetervågsfrekvenser samt två order på prototypantenner för högupplöst radar. Omsättningen för perioden juli-september 2020 uppgick till 2,6 mkr (5,2 mkr) och för perioden januari-september till 14,3 mkr (10,9 mkr).

Den ökade förlusten i det tredje kvartalet förklaras av högre investeringar i produktionsprocesser för att säkra kvalitet i högvolymstillverkning. Vidare var omsättningen lägre än jämförbart kvartal som ett resultat av att tidigare kvartal påverkats positivt av det licensavtal som ingicks med Veoneer i juli 2019. Under tredje kvartalet har underlag för större beställningar inkommit från flera av de kunder som tidigare utvärderat teknologin genom prototypbeställningar. Förhoppningen är att dessa ska resultera i fler order under de kommande kvartalen.

Covid-19 har på samma sätt som tidigare påverkat verksamheten i form av inställda mässor, svårigheter att resa och att träffa kunder. Senaste veckornas utveckling med ökad smittspridning har hittills inte påverkat verksamheten. Gapwaves följer nogsamt händelseförloppet och anpassar verksamheten efter rådande situation. Baserat på vårens Covid-19 situation ser vi inga signifikanta risker kopplade till vår verksamhet.

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,6 mkr (5,2 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 mkr (-5,4 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -12,6 mkr (-5,5 mkr) vilket motsvarar -0,45 kr (-0,22 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -12,8 mkr (-1,9 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 85,0 mkr (50,5 mkr)

Första halvåret: 1 januari - 30 september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,3 mkr (10,9 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -30,7 mkr (-24,8 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -30,8 mkr (-25,0 mkr) vilket motsvarar -1,13 kr (-1,03 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -24,4 mkr (-21,9 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 85,0 mkr (50,5 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Under det tredje kvartalet har vi framgångsrikt levererat vår första order av serietillverkade antenner. Leveransen är Gapwaves största hittills och har testat, och bekräftat, förmågan att leverera med återkommande hög kvalitet. Genom de utvecklingsorder som erhållits på prototypantenner till Aurora och en global techgigant ser segmentet för HD (high-definition) antenner till radar för olika typer av autonoma lösningar och plattformar ut att kunna bli ett nytt marknadsområde för Gapwaves.".

"Genom det utvecklingsavtal som ingicks i september för en 5G repeaterlösning på millimetervågsfrekvenser skapas möjligheter för produkter utanför den traditionella telekominfrastrukturen. Repeaters kommer att vara en avgörande produkt för att bygga sömlösa 5G-nätverk med god täckning inomhus och utomhus. Behovet av dessa lösningar signalerar också att marknaden för 5G på millimetervågsfrekvenser rör sig framåt".

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: [email protected]

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 39 53 27
E-post: [email protected]
 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: [email protected]
ww.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-06 08:30 CET.

Gapwaves and Bosch enter into a joint development agreement for high-resolution radar antennas

Gapwaves, a Swedish tech company and Bosch, a leading global automotive supplier, have entered into an agreement regarding the development and large-scale production of high-resolution radar antennas for automotive vehicle applications aiming at highly automated driving. The contract has an expected sales value of high double-digit million-euro range over the next decade. Corresponding contracts have been signed on July 22, 2022, by the two companies.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL) NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 augusti 2022. The shareholders in Gapwaves AB (publ), corporate identity number 556840-2829, (the "Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on 19 August 2022.


Gapwaves acquires Metasum AB

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


CORRECTION: Gapwaves acquires Metasum AB

The correction refers to details regarding the purchase price that was left out in the original press release

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Extra bolagsstämma den 10 juni 2022 i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829 


Gapwaves publishes Interim Report for January - March 2022

We summarize the first quarter of the year with the conclusion that the positive commercial improvement continues and that the business is developing towards making Gapwaves' antennas standard for radar sensors in active vehicle safety for the automotive industry and autonomous vehicles such as robotaxi or trucks.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL) NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 juni 2022. The shareholders in Gapwaves AB (publ), corporate identity number 556840-2829, (the "Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on 10 June 2022.


Gapwaves receives an order for production equipment for testing of radar antennas

Gapwaves has received an order from FWB Kunststofftechnik GmbH regarding production equipment for testing of antennas.


Kommuniké från årsstämma i Gapwaves AB (publ) den 28 april 2022

Gapwaves AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.


CORRECTION; Gapwaves receives an order for production equipment for testing of radar antennas

Correction regarding below press release published April 20 08:40, which stated delivery during the fourth quarter. Correct delivery is during the second quarter 2022. This press release is updated with correct delivery.

Gapwaves has received an order from Frencken Group regarding production equipment for testing of antennas


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted