BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Extra bolagsstämma den 10 juni 2022 i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829 

Extra bolagsstämma i Gapwaves AB (publ) hölls idag genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.  

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledning och anställda 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för bolagsledning och anställda. Beslutet innefattade även beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. 

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter 
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att införa ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter. Beslutet innefattade även beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. 

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta: 
Lars-Inge Sjöqvist, VD 
Telefonnummer: 0736 84 03 56 
E-post: [email protected]

Robert Berhof, CFO 
Telefonnummer: 0706 00 59 07 
E-post: [email protected]

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission 
Telefon: +46 (0)8 503 000 50 
E-post: [email protected]
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB 
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.  

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Gapwaves receives an order for production equipment for radar antennas

Gapwaves has received an order from Frencken Group regarding production equipment for assembly and production of waveguide antennas in high-volume.BULLETIN FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN GAPWAVES AB (publ)

Extraordinary General Meeting on August 19, 2022, in Gapwaves AB (publ), org. No. 556840-2829


Gapwaves and Bosch enter into a joint development agreement for high-resolution radar antennas

Gapwaves, a Swedish tech company and Bosch, a leading global automotive supplier, have entered into an agreement regarding the development and large-scale production of high-resolution radar antennas for automotive vehicle applications aiming at highly automated driving. The contract has an expected sales value of high double-digit million-euro range over the next decade. Corresponding contracts have been signed on July 22, 2022, by the two companies.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (PUBL) NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GAPWAVES AB (PUBL)

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org.nr 556840-2829, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 augusti 2022. The shareholders in Gapwaves AB (publ), corporate identity number 556840-2829, (the "Company") are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on 19 August 2022.


Gapwaves acquires Metasum AB

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


CORRECTION: Gapwaves acquires Metasum AB

The correction refers to details regarding the purchase price that was left out in the original press release

Gapwaves has agreed to acquire the remaining 75% of the shares in Metasum AB. Through the ownership, Gapwaves broaden its patent portfolio with additional waveguide technologies to meet the growing market for advanced radar sensors.


BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GAPWAVES AB (publ)

Extra bolagsstämma den 10 juni 2022 i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted