Gapwaves ingår samarbetsavtal med Prototal avseende tillverkning av antenner

Gapwaves har ingått samarbetsavtal Prototal AB avseende legotillverkning, montering, test och leverans av platta gapvågledarantenner.


Gapwaves utser CFO, VP Supply och COO till företagsledningen

Gapwaves har utsett Per Andersson till finanschef (CFO), Charlotte Elmquist till leverans och produktionschef (VP Supply) och Johan Andrén till operativ chef (COO) att ingå i företagsledningen.


Analysguiden intervjuar Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist

Lars-Inge Sjöqvist intervjuades av Analysguiden den 16 maj i samband med att Gapwaves publicerat sin kvartalsredogörelse för perioden 2017-01-01 - 2017-03-31.


Delårsredogörelse Q1 2017

Gapwaves delårsredogörelse för perioden 2017-01-01 - 2017-03-31 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.


5G-företaget Gapwaves tecknar NDA-avtal med två världsledande telekomföretag

Gapwaves har ingått non-disclosure-avtal (NDA) med två av de ledande globala telekom-företagen avseende kommande samarbetsprojekt.


Gapwaves beviljas finansering inom EU:s Horizon 2020

Gapwaves AB (publ) deltog tillsammans med bland annat Chalmers Tekniska Högskola i en ansökan om finansiering till programmet Marie Skodowska-Curie Innovative Training Networks inom Horizon 2020. Besked har nu mottagits att Gapwaves, tillsammans med sex andra deltagare, beviljats totalt 2,9 miljoner euro där 260 000 euro dedikerats till Gapwaves över en 48-månadersperiod.


Gapwaves årsstämma 2017

Måndagen den 24 april hölls Gapwaves årsstämma 2017 där styrelsen omvaldes med ett tillskott av Olle Axelsson. Dessutom togs det beslut om att emittera 700 000 teckningsoptioner som erbjuds befattningshavare av betydelse för Gapwaves.


Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2016-12-31

Gapwaves årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2016-12-31 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.


Thomas Emanuelsson tillträder som CTO på Gapwaves och blir förordnad adjungerad professor på Chalmers Tekniska Högskola

Det är med glädje som Gapwaves meddelar att Thomas Emanuelsson tillträder som CTO för Gapwaves och blir dessutom förordnad adjungerad professor på Chalmers Tekniska Högskola.


Kallelse till årsstämma i Gapwaves

Aktieägarna i Gapwaves AB (publ), org. nr 556840-2829 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 april 2017, kl. 17.00 på Hotel Best Western Plus Waterfront, Adolf Edelsvärds gata 10 i Göteborg.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted